Conform de richtlijnen van het CBF en de eisen verbonden aan de ANBI-status van de Talent foundation PvT, wordt jaarlijks uiterlijk per 1 juni een inhoudelijk en financieel Jaarverslag opgesteld en openbaar ter inzage gesteld op de website. De hierin opgenomen financiële Jaarrekening wordt vooraf door een hiervoor door de penningmeester samengestelde kascommissie gecontroleerd en toegelicht.

Door op de onderstaande iconen te klikken opent een nieuwe pagina met een pdf-weergave van het betreffende Jaarverslag. In verband met de privacy zijn alleen de Jaarverslagen van de afgelopen 10 jaar openbaar beschikbaar.