Hoe u kunt doneren en bijdragen!

Eenmalige algemene donatie
Elke kleine of grotere bijdrage van particulieren of organisaties is van harte welkom en komt goed terecht! Samen met andere bijdragen gebruiken we die om de ondersteuning van talenten die voldoen aan de criteria te financieren. U kunt u bijdrage op verschillende manieren overmaken:
 

- Zelf direct overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0177416610 (BIC: RABONL2U) ten name van Stichting Talent Peter van Tilburg

- Via de "Doneer via Ideal" knop rechtsboven aan de pagina, of door scannen of aanklikken van de QR-code hiernaast. Hiermee wordt een betaalverzoek naar onze bankrekening geopend. Na het invullen van het te doneren bedrag en keuze van uw bank kunt u de donatie via  Ideal overmaken.

Eenmalige specifieke donatie
Indien u of uw organisatie een eenmalige bijdrage wilt leveren maar graag ziet dat die specifiek past bij uw achtergrond en/of affiniteit met een ambitie of talent van de jongeren die we ondersteunen of met het land waarin ze actief zijn, kunnen we in overleg hiervoor de meest passende bestemming bepalen. Neem hiervoor dan contact met ons op via het contactformulier .
Schenkingsovereenkomst of nalatenschap
Indien u geïnteresseerd bent om ons werk meer dan eenmalig te ondersteunen kunnen we in overleg met u nagaan wat hiervoor de meest passende bestemming en werkwijze is. Indien u ons minimaal 5 jaar wil ondersteunen kan hiervoor een Schenkingsovereenkomst worden opgesteld. Doordat Talentfoundation PvT door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kunt u uw donatie dan als gift opgeven bij uw belastingaangifte. Sinds enige jaren is hiervoor GEEN notariele overeenkomst meer nodig en geldt voor deze aftrekpostgeen minimum bedrag of percentage van uw inkomen. Elk bedrag, groot of klein, komt hiervoor direct in aanmerking. Op die manier is uw netto bijdrage lager en kunt u overwegen om deze te verhogen.
U kunt een schenking aan de Talentfoundation ook opnemen in een nalatenschap. U moet uw wens dan vastleggen in een testament. Op bijvoorbeeld Testamenttest.nl en Notaris.nl wordt hierover meer algemene informatie gegeven.

Neem  contact met ons op via het contactformulier als uw geïnteresseerd bent in deze opties.
Sponsoring
Indien uw bedrijf of organisatie geïnteresseerd bent om ons werk te ondersteunen kunnen we in overleg met u nagaan wat hiervoor de meest passende bestemming en werkwijze is. Intenties voor meerjarige bijdragen leggen we graag vast in een sponsorovereenkomst. Indien gewenst informeren we u 2 x per jaar met een kort verslag over de voortgang en het effect van de ondersteuning. Deze informatie kan desgewenst op de eigen website en in andere medio van de organisatie kenbaar worden gemaakt. Neem  contact met ons op via het contactformulier als uw geïnteresseerd bent in deze optie.
Donateursbelofte
De Talent foundation heeft de "Donateursbelofte" van de Stichting Donateursbelangen ondertekend en mag daarom het logo hiernaast gebruiken. Via de Donateursbelofte verklaren en beloven fondsenwervers voor "Goede Doelen" ervoor te zorgen dat donateurs en sponsoren het volste vertrouwen kunnen hebben in hoe deze organisaties donaties verwerven en aanwenden voor het realiseren van hun doelstellingen. Zie website van Donateursbelangen voor meer details over de Donateursbelofte. Als u naar aanleiding daarvan vragen heeft over de aanwending van uw donatie of schenkingsovereenkomst kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.  
Praktische bijdragen
Naast financiele donaties kunt u ons ook helpen met praktische bijdragen. Als u tijd en/of ervaring beschikbaar heeft, of als de activiteiten, dienstverlening of producten van uw organisatie passen bij wat we voor de uitvoering van onze werkzaamheden nodig hebben maken we daar graag gebruik van. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de organisatie van evenementen, spnsoracties, ondersteuning van onze communicatie via de website en jaarverslag, financiele advisering, fondsenwerving, secretariele werkzaamheden etcetera. Indien u een meer algemene en formele bijdrage wil leveren is een functie in het bestuur misschien een optie. Neem  contact met ons op via het contactformulier als uw denkt een specifieke of algemene praktische bijdrage te kunnen leveren, dan bespreken we of, hoe en wanneer we daar gebruik van kunnen maken.