Het bestuur van de Talent foundation PvT overweegt alleen talenten te ondersteunen die zijn geselecteerd en voorgedragen door de momenteel actieve landencommissies. Aanvragen voor andere ondersteuning zullen niet in behandeling kunnen worden genomen.

The board of the Talent foundation PvT exclusively considers to support talents selected and nominated by the presently active country committees. Requests for other support con not be taken into consideration.


Als u voor andere zaken contact met ons wilt opnemen kunt u her formulier hieronder invullen en verzenden. We reageren daar dan zo snel als mogelijk is op, of nemen contact met u op voor nadere informatie. Als u graag telefonisch contact wenst kunt u uw telefoonnummer in het bericht vermelden.
Stuurt u liever informatie per post, dan kunt dat sturen naar:

Talent foundation PvT,
Helmerslaan 63,
5615JC Eindhoven.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.