Rechtsvorm

Talent Foundation PvT is een Nederlandse stichting, op 24 oktober 1991 als "Stichting TALENT Peter van Tilburg" opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41092157. SBI-code 816065160 is van toepassing (Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn).
De Talent foundation PvT heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst met RSIN 816065160 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 november 2009 is de Talent foundation PvT als "CBF Erkend Goed Doel" gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zie hiervoor het CBF-Erkenningspaspoort.

Bestuur

Het bestuur van de Talent Foundation PvT bestaat conform de statuten uit (minimaal) 5 leden. Bestuursleden worden steeds voor een periode van 4 jaar (her)benoemd.

Liesbeth Moerman
{voorzitter)
Sinds 01-09-2013

Dick Koster
{secretaris)
Sinds 10-09-2006

Wouter van der Zandt
{penningmeester)
Sinds 03-05-2012

Marcel Hulleman
(bestuurslid)
Sinds 01-10-2022

Vacature

Landencommissies

Het bestuur van de Talent Foundation PvT werkt voor uitvoering van het doelstellingen in de praktijk samen met zogenaamde Landencommissies. Deze worden gevormd uit vrijwilligers in Nederland en in het betreffende land, die gezamenlijk goed bekend zijn met de lokale situatie en cultuur en de eisen voor zorgvuldigheid die aan een Nederlandse stichting worden gesteld. De landencommissie zorgt voor de identificatie van passende talenten, verzorgt de aanvraag voor financiële ondersteuning en begeleidt de talenten tijdens het ontwikkelingstraject.
De actuele samenstelling van de diverse Landencommissies wordt op deze website vermeld op de hoofdpagina van de betreffende landen.

Raad van Advies --> Talent Friends

Het bestuur van de Talent Foundation PvT werd tot medio 2023 voor de besluitvorming ondersteund door een Raad van Advies. De RvA had een ondersteunende, signalerende en initiërende taak met betrekking tot de strategie, het beleid en de bestuurlijke zaken van de Stichting. De leden van de RvA waren jn hiertoe vanuit hun persoonlijke deskundigheid, ervaring en netwerk behulpzaam bij het beoordelen en genereren van initiatieven en ideeën voor het bestuur. De RvA had echter geen statutair vastgelegde taken of bevoegdheden. 

Medio 2023 heeft het bestuur besloten de structurele Raad van Advies op te heffen en te proberen een ruimere groep van vrijwilligers te betrekken die beschikken over expertise om de Talent foundation meer incidenteel te ondersteunen. Een actueel overzicht van deze "Talent friends" is te zien op de "Ondersteuners" pagina.