Peter van Tilburg Award

Op initiatief en mede-gefinancierd door oprichtster Yvonne-Mulder, wordt door het bestuur jaarlijks de Peter van Tilburg Award toegekend aan aan het talent dat in het afgelopen jaar heeft beste heeft laten zien hoe het motto van de naamgever:

                                      "Ontwikkel je talenten, niet alleen om jezelf te verbeteren, maar ook om anderen vooruit te helpen"

in de praktijk kan worden gebracht. Aan deze blijk van waardering is oorkonde en een bedrag van 250 euro verbonden waarvan 100 euro door het talent zelf besteed kan worden en 150 euro bedoel is om bij te dragen aan de lokale gemeenschap. Kandidaten worden door de diverse landencommissies voorgedragen.

De sinds de start uitgereikte oorkondes zijn hieronder weergegeven. Samen vormen zij een eregalerij van de diverse winnaars en een inspiratie voor de huidige en toekomstige talenten. Door op de awards te klikken komt op de persoonlijke pagina de voordracht van de landencommissie en een impressie van de feestelijke uitreiking in beeld.