Talent en ambitie: Opleiding onderwijzer afmaken!

Geboortejaar: 1999

Ondersteuning: 995 euro.

Voor: Afronden Pedagogische Academie Intercultureel Tweetalig Onderwijs voor kinderen aan Instituut voor Gemengd Tweetalig Onderwijs TUKUR, San Miguel Tucurú, Alta Verapaz.

Periode: 2018

Status: Succesvol afgerond.

Financiering
Algemene donaties.
Uit de aanvraag (april 2018):
Hester woont samen met zijn moeder, zijn zusje, zijn gehandicapte broer en hun grootmoeder. De zorg voor zijn broer en zijn oma, die oud en ziek is en veel zorg nodig heeft, brengt hoge kosten met zich mee. Hesters moeder verdient de kost voor het gezin als kokkin in de parochie van San Miguel Tucurú.
Mede dankzij het inkomen van zijn moeder heeft Hester een aantal jaren kunnen studeren, maar door de oplopende kosten in het gezin lukte dat het afgelopen jaar niet. De bijdrage van de Talent Foundation uit Nederland stelde hem in staat zijn schoolgeld te betalen en ook de kosten te voldoen die verbonden zijn aan het praktijkgedeelte van zijn studie en de formaliteiten rond het verkrijgen van het diploma. Hesters jongere zusje zit nog op de middelbare school. Daarna wil zij verpleging gaan studeren. Hester is een rustige jongen. Hij legt makkelijk contact en denkt goed na over de dingen. Hij waardeert het zeer dat hij en zijn zusje dank zij de inspanningen van hun moeder kunnen studeren. "Mijn familie wordt financieel onderhouden door mijn moeder; zij is het hoofd van de familie. Ze werkt in de pastorie van de katoholieke kerk in Tucurú. Mijn vader heeft ons gezin een aantal jaren geleden verlaten. Op dit moment heb ik niet de benodigde financiële middelen om vooruit te komen met mijn talent en ambities en om de doelen te halen die ik wil bereiken. Ik heb financiële hulp nodig om mijn studie af te kunnen maken want, noch persoonlijk, noch in mijn familie, hebben we op dit moment de beschikking over de nodige fondsen om deze etappe in mijn leven af te ronden. Het is een heel belangrijk laatste onderwijsjaar voor mij en fundamenteel voor mijn ontwikkeling en om daarna in de gemeenschap te kunnen werken."
Ambitie/droom:
"Ik wil mijn studie voor onderwijzer 'Intercultureel Onderwijs voor Kinderen' dit jaar afmaken. Ik hoop daarna in een onderwijscentrum te kunnen werken en mijn kennis in praktijk te kunnen brengen. Ik wil bijdragen aan de begeleiding van kinderen (jongens en meisjes) in mijn gemeenschap. Als ik werk heb, kan ik ook verder studeren aan de universiteit. Ik wil dan een opleiding tot forensisch-technisch rechercheur gaan volgen. "
Juli 2018:
Verslag 1e semester  2018:
In januari 2018 begon Hester met het zesde jaar van de opleiding die wordt afgesloten in oktober 2018 en hem de titel Onderwijzer Intercultureel Tweetalig Onderwijs verleent. Zijn studiejaar bestaat uit 40 leerlingen, 26 vrouwen en 14 mannen. De meesten van hen zijn Maya Q’eqchi.
Het was hard werken tijdens het eerste semester, met heel veel opdrachten. Soms was er zoveel studiewerk, dat er van slapen nauwelijks iets terecht kwam.

In juli is Hester begonnen met het praktijkgedeelte van zijn opleiding. Hester heeft als school gekozen Onderwijscentrum Pain, in het dorp La Playa, onderdeel van Tucurú. De klas bevat 25 leerlingen, jongens en meisjes van 5 en 6 jaar.
In de namiddag van 14.00 tot 18.30 uur zijn er lessen in het opleidingsinstituut. Nadruk wordt daarbij gelegd op groepswerk, participatie en het ontwikkelen van eigen initiatief. Hester is onderdeel van een groepje dat de docenten hebben gevormd voor methodologie ontwikkeling.
Eind september dient Hester drie verslagen in te leveren en beginnen de voorbereidingen voor het afstuderen.

Hester is van oordeel dat hij in het eerste semester van dit jaar veel heeft geleerd, zowel op het vlak van de studie alsook met betrekking tot zijn maatschappelijke engagement. Hij houdt van zijn studie, onderwijzer zijn is echt een roeping voor hem. Hij heeft goede contacten met zijn medestudenten. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel en laat zich in zijn leven leiden door sociale en christelijke waarden. Hester is solidair en helpt waar hij kan. Er staat hem in het tweede semester veel werk te wachten: les geven en het voorbereiden van het didactisch materiaal voor zijn lessen.
Januari 2019:
Verslag 2e semester 2018
Hester heeft in oktober 2018 met succes zijn studie afgesloten. Van juni tot september voltooide hij het praktijkgedeelte met lessen van 8 uur ’s morgens tot 1 uur ’s middags. In de namiddag volgde Hester de lessen die onderdeel zijn van zijn opleiding. De vakken Maya Q’eqchi’ taal en Mayaliteratuur vormden onderdeel van de studie van Hester; juist deze onderdelen van zijn studie hebben het culturele zelfbewustzijn van de student versterkt en stellen hem in staat goed onderwijs te geven in het Q’eqchi’.

Op 10 november 2018 was Hester in het gemeentehuis van Tucurú, samen met 120 medestudenten, 65 vrouwen en 55 mannen, om te vieren dat ze waren geslaagd. Het eigenlijk diploma ontvangen de studenten pas eind Maart 2019; op dat moment ontvangen alle studenten die in Guatemala in 2018 zijn afgestudeerd, hun diploma.

Zo gauw hij zijn diploma heeft wil Hester werk gaan zoeken. Hij heeft een oom in de hoofdstad die hem wil helpen om een passende baan te vinden. Op die manier hoopt hij te kunnen bijdragen aan het onderhoud van zijn familie, zodat het gezin niet meer alleen afhankelijk is van zijn moeder.


Hester wil graag blijven studeren; hij denkt daarbij aan de universiteit en de studierichting Forensisch Expert. Om die universitaire studie te gaan doen moet Hester wel een eigen inkomen uit werk hebben, want zijn familie kan onmogelijk zijn studie bekostigen.
Uit de evaluatie (juli 2020):
Hester woont samen met zijn moeder, zijn zusje, zijn gehandicapte broer en hun grootmoeder. De zorg voor zijn broer en zijn oma, die oud en ziek is en veel zorg nodig heeft, brengt hoge kosten met zich mee. Hesters moeder verdient de kost voor het gezin als kokkin in de parochie van San Miguel Tucurú. Mede dankzij het inkomen van zijn moeder heeft Hester een aantal jaren kunnen studeren. Maar door de oplopende kosten in het gezin lukte dat het afgelopen jaar niet.

De bijdrage van de Talent Foundation uit Nederland stelde hem in staat zijn schoolgeld te betalen en ook de kosten te voldoen die verbonden zijn aan het praktijkgedeelte van zijn studie en de formaliteiten rond het verkrijgen van het diploma.
Hester is de Talent Foundation dan ook zeer erkentelijk voor de steun die hem in staat stelde zijn laatste studiejaar met succes af te ronden.