Wat, waar en door wie?

De Talent Foundation PvT is actief in landen waar jongeren opgroeien in kansarme omstandigheden en waar een Landencommissie van Nederlandse en lokale mensen kan zorgen voor de selectie en begeleiding van "Talenten". Talenten zijn jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar, die beschikken over een onderscheidende ambitie en een talent op basis waarvan ze een betere toekomst voor zichzelf en hun omgeving kunnen realiseren.
De ondersteuning bestaat uit financiële en/of materiële hulp gedurende maximaal 4 jaar en bedraagt in principe maximaal 1000 euro per jaar en in totaal 3000 euro. Hiermee kunnen gereedschappen, (muziek)instrumenten, boeken of andere materiële zaken worden aangeschaft en kunnen kosten voor studie en/of levensonderhoud worden vergoed.
De leden van de landencommissie zien vanuit Nederland en ter plaatse ztoe op een juiste inzet van de financiële middelen en de voortgang van de ontwikkeling van de vaardigheden en/of studieresultaten van het Talent. De Landencommissies rapporteren 2 keer per jaar over de voortgang van alle ondersteunde Talenten en zorgen na afloop voor een schriftelijke evaluatie van het resultaat van de ondersteuning.

Vrijwilligerswerk!

De leden van bestuur, commissies en Raad van Advies die gezamenlijk zorgen voor de besturing en uitvoering van de Talent Foundation PvT doen dit volledig op vrijwillige pro deo basis. Externe ondersteuning en aanschaf van benodigdheden wordt waar mogelijk kosteloos op basis van bijdragen in natura georganiseerd. Bij verwerving van donaties wordt GEEN gebruik gemaakt van commerciele tussenpartijen die hiervoor een vergoeding vragen of die in mindering brengen op bijdragen van donateurs.

Extern toezicht!

De de Talent Foundation PvT is sinds 2006 na toetsing door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecertificeerd als "Erkend Goed Doel". Het Certificaat wordt steeds voor een periode van 3 jaar verstrekt en tussentijds jaarlijks getoetst. Hiertoe wordt voor 1 juli een inhoudelijk en financieel jaarverslag aangeleverd op basis waarvan wordt nagegaan of we voldoen aan de gestelde bestuurlijke, financiele en strategische richtlijnen van het CBF.
Donateursbelofte
De Talent foundation heeft tevens de "Donateursbelofte" van de Stichting Donateursbelangen ondertekend en mag daarom het logo hiernaast gebruiken. Via de Donateursbelofte verklaren en beloven fondsenwervers voor "Goede Doelen" ervoor te zorgen dat donateurs en sponsoren het volste vertrouwen kunnen hebben in hoe deze organisaties donaties verwerven en aanwenden voor het realiseren van hun doelstellingen. Zie website van Donateursbelangen voor meer details over de Donateursbelofte. Als u naar aanleiding daarvan vragen heeft over de aanwending van uw donatie of schenkingsovereenkomst kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.