Talent en ambitie: Land- en bosbouwingenieur worden!

Geboortejaar: 2000

Ondersteuning: 3376 euro.

Voor:  Volgen opleiding "Production in Agriculture" aan Faculty of Agriculture, Mae Jo University, Chiang Mai. .

Periode: 2019-2023

Status: Succesvol en volgens plan afgerond in juni 2023!
Financiering
Sponsor ASMI
Uit de aanvraag (April 2019):
Ik woon samen met mijn moeder en stiefvader. Mijn vader is overleden. Ik heb een broer die 6 jaar ouder is. Mijn moeder werkt op boerderijen van andere mensen en helpt met de oogst van koffie en bananen. Mijn stiefvader werkt bij de Royal Projects. De financiële ondersteuning die ik krijg komt hoofdzakelijk van mijn moeder en ze heeft een lening nodig van de overheid.

Ambitie/droom:
"Ik heb veel gekeken naar mijn stiefvader en hielp hem vaak met het werken met biologische groenten in de Royal Projects. De Royal Projects zijn een initiatief van koning Bhumibol eind jaren 60. Het doel was om de teelt van opium te elimineren en de armoede terug te dringen bij de bergbewoners in het noorden van Thailand. Met als doel om opium productie te vervangen door alternatieve landbouw. Het is nog steeds een groot succes en veel winkels verkopen nu biologische producten van deze Royal Projects. Dit heeft me echt gemotiveerd om meer te leren over het telen en produceren van groenten en ook om meer te leren van het hele proces. Ik denk dat het heel belangrijk en noodzakelijk is dat meer mensen iets moeten weten over de noodzaak van hoe je gewassen kunt telen zonder pesticiden. We moeten ons meer bewust worden van onze omgeving. Ik wil me ook verdiepen in landschapsarchitectuur. In de toekomst wil ik een mogelijkheid vinden om naar Japan te gaan omdat zij veel weten over het ontwikkelen van het land en de omgeving. Ik denk dat ik daar veel kan leren en die kennis en ervaring kan gebruiken als ik weer terug ben in Thailand. Ik kan goed organiseren en kan deze eigenschap gebruiken in mijn toekomstige baan. Ik heb al tijdens mijn werk in de winkel en de kwekerijen van de Royal Projects gemerkt dat te weten hoe je moet organiseren op verschillende niveaus een erg belangrijke vaardigheid is. Op mijn school heb ik eens een dag georganiseerd over tuinieren en hoe je landbouw op een andere manier kan ontwikkelen. Het was een vrijwillige dag voor studenten, erg interessant en ik kon het enthousiasme bij de studenten en mijzelf ervaren. Door deze ervaringen ben ik gemotiveerd om naar de universiteit te gaan en deze studie te volgen. Om meer te weten en mijn vaardigheden te ontwikkelen moet ik een andere studie gaan volgen. Tot nu toe heb ik hard gewerkt om de Highschool af te ronden, heb ik mijn moeder geholpen met het huishouden en al die andere vrije uren mijn stiefvader geholpen in de kwekerijen en de winkel. Het helpen van mijn stiefvader heeft me goede ervaringen opgeleverd en kennis van producten die ik allemaal kan gebruiken om een plaats te vinden op de universiteit. Ik heb deze plaats gekregen aan de Mae Jo University in Chiang Mai. De Thaise regering betaald mijn collegegeld. Het geld van mijn moeder is niet voldoende en nooit zeker omdat zij met haar baan altijd afhankelijk is van andere mensen. Voor de dagelijkse uitgaven voor vervoer, het schooluniform en een slaapplaats zal het nooit genoeg zijn. Ik ga proberen om vrijwilligerswerk te doen op de universiteit omdat ik dat leuk vind en op deze manier ook minder hoef te betalen voor een slaapplaats. Het geld van de overheid is alleen bestemd voor de kosten van de universiteit en voorziet in een klein lening voor het dagelijks levensonderhoud".
Januari 2020
Methini zit alweer in het tweede semester. Alle basisvakken gaan goed. Ze vond het lastig om een richting te kiezen. Haar aandachtsgebied wordt biologische groenten kweken en de bevordering van de kwaliteit daarvan. De onderste foto geeft een indruk van haar werk. Wij hebben de indruk dat het goed met haar gaat. Ze heeft een duidelijk plan voor de toekomst: ze wil haar eigen boerderij gaan beginnen. Als hoofdvakken nu zijn te noemen: studie van zaden, biologie en insectenbestrijding op een natuurlijke manier.

Methini heeft een eigen project opgezet. Hiermee wordt geprobeerd de kwaliteit van rijst te verbeteren.
Maart 2021
Methini nadert het einde van haar tweede jaar. Onze algemene indruk is dat ze het goed doet. Het interessante van de jaarlijkse interviews is dat je de studenten sprongsgewijs vooruit ziet gaan. En dat is bij haar zeker het geval. Ze houdt ons regelmatig op de hoogte met mailtjes. Daarin is zij een opvallende uitzondering. Ze heeft dit jaar 3 maanden stagegelopen bij het zgn. Royal Project, een overheidsinitiatief om lokaal biologische groenten te telen en te verkopen. In de vakken van dit jaar worden vooral de basisprocessen onderwezen: soorten kweken in kassen, farm-management, gebruik van landbouwmachines, organische processen, scheiding van zaden om tot een goed product te komen.
Uitdaging van dit jaar: een tractor leren besturen en repareren. En ook: waterpompen repareren e.d. Als ze haar eigen boerderij gaat beginnen moet ze natuurlijk van alle markten thuis zijn! Andere specifieke vaardigheden betreffen het werken binnen en buiten de kassen: hoeveel water, zonlicht en compost gebruik je bij de verschillende groentesoorten om tot een goed resultaat te komen. Volgend jaar gaat het om het toepassen van hydroculturen en het bestrijden van schimmels, ziektes en insecten op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Biologisch is nog altijd bijzonder in Thailand!
Maart 2022
Methini heeft een goed jaar achter de rug. Ook zij heeft veel online onderwijs gehad met de moeilijkheid dat er weinig tot geen mogelijkheid was tot het vragen stellen aan de onderwijzer. Zij heeft het geluk dat ze veel buiten en binnen werkt in de kassen en op de velden samen met andere studenten en een onderwijzer zodat ze veel steun aan elkaar hebben en zaken kunnen uit wisselen. Zij heeft geen vertraging opgelopen.
Zij heeft veel bijgeleerd over het proces van zaad ontwikkeling bv hoe lang kun je ze bewaren, het verbeteren van de kwaliteit (voor import en export) en het kweken van nieuwe zaden. Het werken aan het gehele proces van zaadontwikkeling (van laboratorium tot het uitzaaien op de velden en in de kassen) is interessant en ingewikkeld. Ze zijn nu bezig met het werken aan de hydrophonic methode. Hierbij vond zij het scheikundig proces best ingewikkeld. Het uit rekenen van bv. de hoeveelheid water die nodig is voor het kunstmatig laten groeien van planten en groente en de calculatie van dat bio groeiproces. Zij vond dit moeilijk maar wel heel interessant.
De meeste trainingen gebeuren op het universiteit terrein, daar zijn alle voorzieningen en ruimte volop aanwezig. In april gaat zij weer een maand bij de Royal Project stagelopen. Methini geniet van het leven en de studie op de compound met haar medestudenten. Aan haar cijferlijst is te zien dat ze elk jaar betere resultaten heeft.

Februari 2023
Methini zit in het vierde en laatste studiejaar. Zij doet nu haar internship/stage in een bedrijf dat zaden produceert in Mukdahan in Oost Thailand: Adams Enterprises Ltd. De stage duurt vier maanden, van november tot begin maart. Zij werkt daar in het laboratorium aan zaadverbetering: bijvoorbeeld: chili's (smaakeigenschappen zoals de mate van zoetheid en pittigheid) en tomaten (smaak en ziekteresistentie). Zij gebruiken daarvoor DNA technieken.
Zji is enthousiast over haar internship, zij leert er veel van. Het meest interessant vindt zij het labwerk. Na afloop van haar stage komt zij ter ug naar Chiang Mai voor het afronden van haar studie. Zij zal een stageverslag maken en een presentatie daarover. Daarna volgt graduation/afstuderen. Zij zal dan een baan gaan zoeken: in een onderneming voor zadenhandel en ontwikkeling, voor een aantal jaren, waarna ze liefst een eigen bedrijf wil starten met groentetuin en zadenhandel.

Februari 2024
Methini is in juli 2023 afgestudeerd. Sinds drie maanden heeft zij een baan bij het Singha Park Chiang Rai in het noorden van Thailand. Het is een agro-toeristisch attractiepark met agro-culturele activiteiten, theeplantages, bloemen– en fruittuinen, en een dierenpark; dit alles te midden van een natuurpark. Methini is teamleider van een groep van 5 mensen bij het verbouwen van biologische groenten.

Wij zijn erg blij en tevreden over Methini, zij heeft zich in de vier jaar dat wij haar hebben kunnen volgen ontpopt tot een zelfbewuste, jonge vrouw die nu stralend haar nieuwe toekomst tegemoet gaat.

Zij spreekt veel dank uit naar de Talent Foundation voor de steun die zij heeft ontvangen. Zij had de commissie uitgenodigd voor de ceremoniële activiteiten rondom de jaarlijkse examenfeesten waar altijd iemand van het Koningshuis bij aanwezig is. Zie de foto’s hieronder.