Donateurs

Incidentele donaties:
Een belangrijk deel van de inkomsten van de Talent Foundation PvT is afkomstig van particuliere donateurs. Elke bijdrage - klein of groot - is welkom en kan direct worden overgemaakt op onze bankrekening (gegevens onder aan de pagina). Regelmatig ontvangen we grotere bijdragen van donateurs die een incidentele financiele meevaller hebben, of die bijvoorbeeld een verjaardag of jubileum te vieren hebben, maar daarvoor geen persoonlijke kado's willen ontvangen maar liever een bijdrage aan een Erkend Goed Doel. Als de doelstelling van de Talent Foundation PvT u aanspreekt en dit ook overweegt, neem dan contact met ons op zodat we u van informatie en een voorstel voor bij uw interesses meest passende bestemming kunnen voorzien.

Structurele donaties:
Sinds de versoepeling van de hiervoor geldende belastingregels, zijn particuliers donateurs steeds vaker bereid om ons minimaal 5 jaar te ondersteunen en kan hiervoor een Schenkingsovereenkomst worden opgesteld. Doordat Talentfoundation PvT door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kunt u uw donatie dan als gift opgeven bij uw belastingaangifte. Sinds enige jaren is hiervoor GEEN notariele overeenkomst meer nodig en geldt voor deze aftrekpostgeen minimum bedrag of percentage van uw inkomen. Elk bedrag, groot of klein, komt hiervoor direct in aanmerking. Op die manier is uw netto bijdrage lager en kunt u overwegen om deze te verhogen. Neem contact met ons op via het contactformulier als uw geïnteresseerd bent in deze optie.

Sponsoren

Naast eenmalige of meerjarige donaties van particulieren vormen sponsorbijdragen van bedrijven en organisaties een belangrijke en duurzame bron van inkomsten voor de Talent Foundation PvT. We benaderen hiervoor gericht mogelijke sponsoren waarvan we denken dat ze passen bij de ambities van de individuele talenten of de landen of regio waarin ze actief zijn. Daarnaast worden we steeds vaker benaderd door bedrijven en organisaties die hiermee invulling willen geven aan hun beleid om maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen. We leggen de afspraken rondom betaling, besteding en publiciteit vast in een sponsorovereenkomst. Bij de informatie over de individuele talenten wordt de naam, het logo en de bijdrage van sponsor vermeld. Hieronder een overzicht van voormalige en actuele sponsoren die op deze wijze de ondersteuning van Talenten (mede) mogelijk gemaakt hebben:

 • ASML Foundation
 • Mooring Post
 • Stichting Spoedeisende Hulp Kinderen (SSHK)
 • Vison Dynamics
 • Hurkmans BV
 • Unlimited Dreams
 • Rotary Eindhoven
 • NTS Group
 • Taube fonds
 • Matt Talent
 • LaBaCo
 • Autobedrijven Verdonk
 • ASMI
Als u geïnteresseerd bent om op deze manier een bijdrage te leveren, neem dan contact met ons op.

Talent Friends

Financiele bijdragen van particulieren zoals hierboven beschreven zijn essentieel voor het kunnen ondersteunen van talenten in de diverse landen. Daarnaast zijn er echt ook steeds vrijwilligers nodig om de diverse functies in bestuur, commissies en raad van advies te vervullen en om te helpen bij de praktische zaken zoals het onderhoud van de website, organisatie van benefiet-evenementen, kascontrole van de jaarrekening etc.
Als u interesse en tijd heeft om ons werk te ondersteunen op basis van bij u of uw bedrijf/organisatie aanwezige ervaring, talent of interesse, neem dan contact met ons op. We bespreken dan wat nodig en mogelijk is.