CBF-Erkenning

Erkend Goed Doel
De Talent foundation PvT is aangesloten bij de toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op grond van de door het CBF periodiek uitgevoerde controle op de werkwijze en verantwoording is de Talent foundation PvT al sinds vele jaren gecertificeerd als “Erkend Goed Doel” en mogen we het bijbehorende CBF-logo voeren.
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun u gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Jaarlijks vindt een controle plaats om na te gaan of de Talent foundation PvT nog steeds aan de CBF-eisen voldoet. Elke 3 jaar vindt een meer uitgebreid controle-onderzoek plaats.

Erkenningspaspoort
Het in 2019 ingevoerde CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Door op de figuren hiernaast of op de volgende link te klikken kun u ons CBF-Erkenningspaspoort en daarin vermelde actuele gegevens inzien.

ANBI-status

Doordat Talentfoundation PvT door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kunt u uw donatie als gift opgeven bij uw belastingaangifte. Indien u geïnteresseerd bent om ons werk meer dan eenmalig te ondersteunen kunnen we in overleg met u nagaan wat hiervoor de meest passende bestemming en werkwijze is. Indien u ons minimaal 5 jaar wil ondersteunen kan hiervoor een Schenkingsovereenkomst worden opgesteld. Sinds enige jaren is hiervoor GEEN notariele overeenkomst meer nodig en geldt voor deze aftrekpostgeen minimum bedrag of percentage van uw inkomen. Elk bedrag, groot of klein, komt hiervoor direct in aanmerking. Op die manier is uw netto bijdrage lager en kunt u mogelijk overwegen om deze te verhogen. Neem  contact met ons op via info@talentfoundation.nl als uw geïnteresseerd bent in deze optie. Door op het ANBI-logo hiernaast te klikken komt u op een pagina van De Belastingdienst met meer informatie.