Land en regio

Malawi is één van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen (alhoewel er inmiddels een aantal mijnbedrijven zeldzame aardmetalen ontdekt hebben en bezig zijn hiervoor de mijnrechten te verkrijgen), het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd.

Bescheiden lichtpuntjes zijn er echter ook. Zo is vooruitgang gemaakt wat betreft de distributie van aidsremmende middelen, worden met een zeker succes pogingen gedaan om Malawi als toeristische bestemming op de kaart te zetten — waarbij met name de uitzonderlijke vogelpopulatie, het Malawimeer en de ongerepte safarigebieden ingezet worden — én zijn hulpverleners steeds meer bezig met duurzame hulp: niet (alleen) voedsel, maar ook educatie van de lokale bevolking inzake voedselvoorziening en ziektepreventie. Een koloniale erfenis is de bewerkelijke maisteelt, die vanwege de noodzaak tot irrigatie geen bepaald gelukkige keuze is voor de lokale omstandigheden. Momenteel wordt ingezet op de omschakeling naar gewassen die betere resultaten opleveren. Dan nog moet aangetekend worden dat Malawi, zoals alle Afrikaanse landen, getroffen werd door de gevolgen van de wereldwijde economische teruggang in het eerste decennium van de 21ste eeuw.

Landencommissie

In 2018 heeft de Talent Foundation PvT een start gemaakt met de ondersteuning van Talenten in Malawi in samenwerking met de Stichting Het Goede Doel, die zich richt op kleinschalige ontwikkelingshulp en onderwijsprojecten in Malawi.

Om de talenten die passen bij de doelstellingen van de Talent Foundation PvT te selecteren en ter plaatse te begeleiden is een landencommissie gevormd met leden die betrokken zijn bij deze stichting en daarvoor in Nederland en Malawi actief zijn. Het Nederlandse commissielid is Ingrid Verhagen. In Malawi verzorgden de reeds sinds lange tijd voor de stichting Het Goede Doel actieve Saulos Jali en Veronica Kuchikonde de selectie en begeleiding van de talenten die door de Talent Foundation ondersteund worden. Op 5 maart 2023 bereikte ons het bericht dat Veronica onverwachts was overelden. Zie hiervoor het bericht "In memoriam Veronica".

Na intensief overleg met de commissie is medio 2023 geconcludeerd dat het onvoldoende mogelijk bleek om aan de richtlijnen voor begeleiding en rapportage over de voortgang van de ondersteuning te voldoen. Naar aanleiding hiervan is medio 2023 besloten om geen nieuwe aanvragen voor ondersteuning van talenten meer in overweging te nemen.

Ondersteunde Talenten

Hieronder een overzicht van de momenteel in Malawi ondersteunde talenten en degenen die hun ontwikkelingstraject in de afgelopen 5 jaar hebben afgerond. Door op de "Lees meer" knop van het talent te klikken komt hun persoonlijke pagina in beeld met meer informatie, foto's en persoonlijke berichten, die een beeld geven van de start, het verloop en resultaat van de ondersteuning. Een groene knop geeft aan dat de ondersteuning in de afgelopen 5 jaar is afgerond.

Talent en ambitie:
Leraar worden!

Ondersteuning: (M-06)
2300 euro.
Periode:  2021-2022.
Financiering:
Legaat Taube-fonds
Status:
Verloopt volgens plan.
.

Talent en ambitie:
Kleermaker worden!

Ondersteuning: (M-05)
2300 euro.
Periode:  2022-2023.
Financiering:
Legaat Taube-fonds
Status:
Succesvol afgerond.
.

Talent en ambitie:
Timmerman worden!

Ondersteuning: (M-04)
3090 euro
Periode: 2021-2023.
Financiering:
Sponsoring ASMI
Status:
Verloopt volgens plan.
.

Talent en ambitie:
Dokter worden!

Ondersteuning: (M-03)
3110 euro.
Periode 2021-2023.
Financiering:
Sponsoring ASMI
Status:
Gehinderd door corona.
.

Talent/Ambitie:
Juridisch adviseur worden!
Ondersteuning: (M-02)
3150 euro.
Periode 2018-2021.
Financiering:
Algemene donaties.
Status:
Succesvol afgerond.
.

Talent/Ambitie:
Kippenfokkerij starten!

Ondersteuning: (M-01)
3150 euro.
Periode: 2018-2020.
Financiering:
Sponsor Verdonk Auto's.
Status: Succesvol afgerond.

.