Over ons

  • De Talent Foundation PvT  is een CBF en ANBI gecertificeerde “kleine goede doelen” stichting die in 1991 door Yvonne Mulder is opgericht om – in de geest van haar vader Peter van Tilburg (PvT) die haar altijd had gestimuleerd om haar TALENT te ontwikkelen – jonge mensen in kansarme leefomstandigheden te helpen om hun dromen over […]

  • De Talent Foundation PvT is actief  in landen waar jongeren opgroeien in kansarme omstandigheden en waar een Landencommissie van Nederlandse en lokale mensen zorgt voor de selectie en begeleiding van TALENTEN in de leeftijd van 15 – 25 jaar die beschikken over een duidelijke ambitie en een talent op basis waarvan ze een betere toekomst […]

  • De Talent Foundation PvT heeft in haar bestaan wereldwijd talenten ondersteund.  Actuele informatie hieromtrent is te vinden op de pagina TALENTEN.