Talent en ambitie: Verpleegkundige worden!

Geboortejaar: 1997

Ondersteuning: 3040 euro.

Voor:  Volgen opleiding Nursing at Kenya Medical Training College (KMTC) in Kapenguria, West Pokot County 

Periode: 2019-2022

Status:  Opleiding succesvol afgerond in december 2022.

Financiering
Algemene + specifieke donaties
Uit de aanvraag (Maart 2019):
"I come from a generally humble background. I am the firstborn child in a family of 6. My father is a casual labourer and is the breadwinner of the family. Whereas my mother is just but a housewife. Since my parents are not able to meet up with our basic needs and requirements, I joined Kenya medical training college pursuing diploma in community health nursing, through the efforts of well wishers for paying a total of 40000 Kenya shillings. But their help is not sufficient because my other siblings also depend on well wishers for schoolfees. Due to fee arrears of 80000 I am in a risk of being discontinued from the course. Something my family can’t do much about in relation to their financial status. "

Ambitie/droom:
Doing a community oriented course. My ambition lies into improving and promoting health status of my community and the world at large. • Generally I am a good advisor or rather councilor. Furthermore I am a hard working and generous person. Making it effective for me to realize my ambition"
Bezoek commissie Augustus 2019
We troffen Isaac op een maandagochtend op zijn werk in Cherangani County Hospital waar hij een korte stage loopt. Hij was helaas ziek en herstellende van een longonsteking. Voor deze stage loopt hij 2 uur ‘s ochtends vroeg en 2 uur ‘s avonds van en naar zijn werk en had daarbij geen goede warme kleding. Hij is duidelijk een doorzetter en ondanks dat hij niet lekker was kwam hij toch werken omdat het een feestdag was en er te weinig personeel was om de patienten te zien en behandelen.
Hij moest werken in de behandelkamer van de polikliniek en was verantwoordelijk voor alle medicatie en injecties die de arts had voorgeschreven aan de patienten. Het is een regeringskliniek waar zelfs de basale benodigdheden vaak ontbreken. Ondanks dat deed hij gewoon zijn best om zijn patienten het beste te geven. Zijn supervisor was ook aanwezig maar was zo onder de indruk van onze onverwachte bezoek dat zij helemaal sprakeloos was. Zij is wel een goede supervisor voor Isaac en ze zijn tevreden met zijn werk.
Januari 2020
Isaac doet het goed en heeft zijn stage op de kinderafdeling en verloskunde goed afgerond en zijn praktijkexamen gehaald. Hij heeft een theorieblok gehad in december en hij bereidt zich voor op het eind tweede jaars-examen in februari.
Juli 2020
Vanaf 13 maart zijn er gevallen van corona in Kenia en vanaf 15 maart heeft de regering besloten de scholen en opleidingen te sluiten. Muranga University is van plan om online lessen weer te hervatten, de eerste poging eerder werd geen succes wegens technische moeilijkheden en het niet bereikbaar zijn van studenten. Er is nu een memo gestuurd naar alle studenten om zich voor te bereiden en laptops en andere benodigdheden die nodig zijn aan te schaffen.Voor Isaac geldt dat de overgang naar het volgende studie jaar misschien vertraagd wordt.
Januari 2021
Isaack heeft examen gedaan en is geslaagd voor het tweede jaar. Hij wacht op zijn stage op een pyschiatrisch instelling in Nakuru die nog niet is doorgegaan. Isaac is weer gestart met fysieke lessen in januari 2021 en moest veel inhalen in een korte periode. Het is afwachten of alle stages nog in te halen zijn in dit jaar. De KMTC zal hier nog een plan voor maken voor eind examen kandidaten als Isaac.
Juli 2021
Isaac heeft een drukke periode gehad de afgelopen maanden. Hij werd geplaatst op de operatie kamer voor theatre nursing in Kisii refferral hospital zo’n 300 km van thuis. Hij heeft hier alle voorkomende operaties geassisteerd als operatie-assistent. Bij de Psychiatrie afdeling in Kissii leerde hij de basis van de psychiatrie en de behandeling van de meeste psychische problemen van het land. Daana had hij zijn maternity attachment in Ziwa ongeveer 60 km van thuis. Hier moest hij ook zelfstandig bevallingen doen en werd daarna getoest. Daaropvolgend ging hij voor zijn Rural attachment naar Kabichbich in een van de afgelegen gebieden in de county. Zo leren ze een gezondheids post te bemannen, en zelfstandig te werken. Dit houdt in dat van jou als verpleegkundige wordt verwacht patienten te zien en te behandelen die ver van grote ziekenhuizen wonen. Ook alle bevallingen worden ook door hun gedaan en Moeder en kind zorg inclusief vaccineren . Hij moest gezondheidsvoorlichting geven aan verschillende doelgroepen zoals vrouwen, tiener meisjes etc. Het viel hem wel op dat in dat gebied meisjes van 17 komen voor een tweede bevalling. Heel anders dan ind e andere streken waar hij gewerkt heeft. En dat mensen daar nog steeds geen WC hebben. Het was een leerzame periode. Alle toetsen en het praktijk examen heeft hij gehaald. Binnenkort krijgt Isaack te horen wanneer zijn eind examen is. De groepen voor hun deden nu in augustus eind examen na een vertraging van 1 jaar.
Januari 2022
Isaac was dit jaar onze kandidaat voor de talent award. Hij is een sterk maatschappelijk betrokken student en een zeer gewaardeerde leerling verpleegkundige. Door Corona is zijn studie met een half jaar vertraagd, maar gelukkig heeft hij nu te horen dat hij toch eindexamen mag doen samen met zijn klas in januari 2022 en na de uitslag mag hij zich registreren bij de Nursing council Of Kenya na een licensure online examination) in April 2022.

Hieronder een persoonlijk bericht van Isaac:
Dear Talent Foundation family and all volunteers and sponsors,
It's with great pleasure that I do write this letter, first to say thank you for the gift of life that we all enduring, secondly to let you know that am finalizing my study that is it's been a long journey that we all travelled ,since I was a first year now a candidate!! Glory be to almighty God. Secondly for the sake of Talent foundation may I say thank you alot family, it's with God's grace that I met you and you came up for my support, I never imagined going back to school and achieve my dream but then you came around and I managed to go through.
For the sake of my family, I don't know how to express their feeling, I remember seeing my dad and mum crying , something that is not common in African countries, but this time round it was tears of joy Lastly may God continue blessings you family and I promise to continue with what you started and planted in me that is lighting up dead dreams, I will always forever treasure you as my Talent family.
Augustus 2022
Isaac bereid zich voor op het herexamen in September 2022. In november moet hij nog zijn online registration examen doen in Kitale en dan is hij klaar met zijn opleiding. Na het zakken voor een van de vier vakken van zijn eindexamen zat hij even niet goed in zijn vel. Zijn vader die ontslagen werd in januari 2022 als knecht had hoge verwachtingen dat hij het thuis beter zou maken na zijn examen in April 2022. Voor Isaac was dit ook een grote schok want hij is een van de beste leerlingen van zijn jaar. Hij was simpel weg erg nerveus voor het eerste examen en het examen was ook echt moeilijk waardoor het niet goed is afgelopen.

Isaac hebben wij gezien op zowel zijn opleidingplaats in Kapenguria en thuis. Hij is een van de 3 gezondheidswerkers in zijn dorp. Er is een laborant en een andere verpleegkundige. Op zijn vrije dag komen mensen medische vragen stellen of zorg zoeken. Hij had Clinton, een jongen van 6 jaar, verzorgd op een van zijn stageplekken. Clinton had ernstige brandwonden op zijn rug. Zijn Moeder had hem verwaarloosd en hij kreeg een ongeluk met vuur. Omdat niemand hem in het ziekenhuis kwam bezoeken en hij zo lang werd opgenomen zonder te betalen heeft Isaac samen met het ziekenhuis en zijn moeder afgesproken dat hij verder verzorgd wordt door Isaac in zijn ouderlijk huis. Clinton is nu genezen en hij wordt nog steeds opgevangen bij Isaac's thuis, omdat de Moeder niet in staat is om voor hem te zorgen naast de andere 5 broers en zussen.
December 2022: Toekenning Peter van Tilburg Award 2022!
Op voordracht van de landencommissie Kenia is de Peter van Tilburg Award 2022 toegekend aan Isaac. Op de pagina "Resultaten wordt de achtergrond en intentie van deze Award nader uitgelegd. Hieronder de motivatie op grond waarvan de Award 2022 aan Isaac is toegekend.

Isaac volgt de opleiding Verpleegkunde op de Kapenguria medical training campus in Kapenguria, West Pokot. Hij is een van de 3 gezondheidswerkers in zijn dorp. Op zijn vrije dag komen mensen medische vragen stellen of zorg zoeken bij hem. Hij had Clinton, een jongen van 6 jaar, verzorgd op een van zijn ziekenhuis stageplekken en was erg betrokken en bezorgd over hem. Clinton had ernstige brandwonden op zijn rug. Zijn Moeder had hem verwaarloosd en hij kreeg thuis een ongeluk met vuur. Omdat niemand hem in het ziekenhuis kwam bezoeken en hij zo lang werd opgenomen voor intensieve behandeling zonder te betalen heeft Isaac samen met het ziekenhuis en de moeder van Clinton afgesproken dat hij verder verzorgd wordt door Isaac in zijn ouderlijk huis. Hij verzorgt ook de financiering hiervan met zijn bijbaantjes. Clinton is nu genezen en hij wordt nog steeds opgevangen bij Isaac thuis, omdat de moeder niet in staat is om voor hem te zorgen naast de andere 5 broers en zussen. Isaac is als een vader voor hem, net als voor zijn echte broer Elisha die aan de geboorte een gedeeltelijke verlamming overhield en nu een echte vriend in huis erbij heeft gekregen. De landencommissie Kenia is van mening dat hij het meest actieve en communicatieve talent op het moment in Kenia is. Ook in tijden van de corona lockdown is hij zich blijven inzetten voor de medemens. Zijn jeugd team van zijn locale kerk wordt door hem goed begeleid en Isaac functioneert als een mentor voor hen. Hij mobiliseert de jeugd en organiseert aktiviteiten en bijeenkomsten en is echt een rolmodel. Ook naar de jongere medestudenten op de opleiding is hij een mentor die altijd aandacht heeft en heel goed kan adviseren als er problemen zijn en anderen kan motiveren om het beste eruit te halen. Hij heeft voor de Christian student federation de nieuwe studenten elk jaar welkom geheten en wegwijs gemaakt. In de covid tijd was hun school gesloten, maar hij ging toch in een lokaal health centre met het noodzakelijke werk helpen als leerling verpleegkundige. Hij is een gewaardeerde medisch student die bij elke begrafenis in zijn eigen dorp gevraagd wordt om een toelichting te geven over de betreffende ziekte die de de doodsoorzaak vormde. Hij wordt in de gemeenschap ook al daktari genoemd dat betekent dokter. Het komt omdat veel artsenwerk in Kenia door een verpleegkundige gedaan wordt, Zij worden breed opgeleid om ook dit te kunnen doen. Vooral in de afgelegen dorpen waar geen artsen zijn, worden de gezondheidsposten bemand door verpleegkundigen.
Het bestuur deelt de mening van de landencommissie dat Isaac een bijzonder talent is. Uit de voordracht komt naar voren dat hij een belangrijke bijdrage levert aan zijn gemeenschap. Hij is actief, communicatief en uiterst meelevend. Ondersteunt mensen die hulp nodig hebben, zet zich in voor de jeugd en toont grote betrokkenheid bij patienten en zijn eigen familie. Wij zijn daar enthousiast over en vinden zijn bijdrage aan de gemeenschap volledig aansluiten bij onze filosofie. Wij zien in hem een inspirerend voorbeeld.
Via de landencommissie hebben we Isaac van harte gefeliciteerd met deze Award, die hem inmiddels is uitgereikt. Als onderdeel hiervan krijgt hij de beschikking over een bedrag van € 100 voor een persoonlijke doel en daarnaast € 150 voor een passende bestemming in zijn omgeving.

.Maart 2023
Is nu een "Registered Nurse" (General,Midwife and Public health Nurse) Hij heeft nu een eigen klein apotheek in het dorp waar hij is opgeroeid en wil in de toekomst werken als verpleegkundige in een regeringsziekenhuis. Daar is een wachttijd voor. Hij kan ook in privé ziekenhuizen werken, maar ze betalen minder en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er slecht.

Recent heeft Isaac voor een van de door hem met de TF-Award ondersteunde kinderen een rolstoel verzorgd via Lilian Siyoi Foundation group.