Talent en ambitie: Opleiding lerares afmaken!

Geboortejaar: 1993

Ondersteuning: 2000 euro.

Voor: Afronden opleiding Pedagogie en Onderwijskunde aan universiteit Mariano Gálvez in Cobán, Alta Verapaz.

Periode: 2018-2019.

Status: Succesvol afgerond.

Financiering
Algemene donaties
Uit de aanvraag (februari 2018):
"Mijn familie bestaat uit mijn vader en moeder, 11 kinderen waarvan 5 broers en 6 zussen. Ik ben de jongste. Ik heb als vrijwilligster vormingswerk gedaan met jongeren, in het bijzonder met jonge vrouwen, van het platteland en daarmee ervaring opgedaan die de relatie docent-leerling versterkt.Ik maak deel uit van de Gemeentelijke Commissie voor Jongeren en leer zo hoe leiding te geven aan jongeren. Ik ben lid van de Gemeentelijke Preventie Commissie op het gebied van (huiselijk) geweld. Op dit moment werken we met jongeren, en meisjes in het bijzonder, om ambachtelijk snoepgoed uit de regio te maken. Hierdoor leer ik over ondernemerschap met jongeren.
Ik heb met jongens en meisjes van de basisschool gewerkt in de gemeenschappen Santa Elena, Saquixim en Panhux van de gemeente San Cristóbal Verapaz."
Ambitie/droom:
"Ik zit nu in het zesde semester van de opleiding lerares middelbaar beroepsonderwijs en pedagogie. Ik vraag financiële steun om mijn opleiding in 2018 te continueren en volgend jaar te kunnen voltooien en daarmee mijn diploma te halen als lerares middelbaar beroepsonderwijs en pedagogie. Daarna wil ik graag een universitaire opleiding gaan doen."
Juli 2018:
Verslag 1e semester  2018:
Gedurende het eerste semester heeft Lijia op een positieve wijze deelgenomen aan de verschillende studieonderdelen en daarbij vooral gelet op versterking van het teamwork dat nodig is om de ontvangen studieopdrachten uit te voeren. Zij deed mee aan het opzetten van een onderzoekmodel voor educatieve centra waarbij interviews werden afgenomen van pedagogische en financiële medewerkers van de centra.
Zelf vindt Lijia dat ze in het eerste semester veel heeft geleerd en dat ze goed heeft kunnen functioneren op de verschillende studieonderdelen. Ze voelt zich opgenomen binnen de groep studenten van haar studierichting met wie ze goed overweg kan. Ze is aardig, vriendelijk en solidair met anderen.


Januari 2019:
Verslag 2e semester 2018
Gedurende het tweede semester heeft Lijia in verschillende educatieve centra gewerkt als onderdeel van haar studieprogramma. Ze heeft dat gedaan met een positieve houding, toegewijd en met doorzettingsvermogen.

In haar eerste jaar Licenciaat heeft Lijia een goed zicht gekregen op de door haar gekozen studierichting waarbij soms snel beslissingen moeten worden genomen, maar er ook tijd dient te zijn om strategische plannen uit te werken. Lija houdt van haar studie, die niet alleen gericht is op de jeugd maar ook op jongeren en volwassenen. Ze gebruikt daarbij verschillende methoden. Vooral het werken met jongeren bevalt haar; met hen probeert zij het geleerde in praktijk te brengen, thuis, in het gezin, op school en in de samenleving. Lija wil graag steeds betere studieresultaten halen en dat lukt haar ook met een studiegemiddelde van 84.6. Zij ziet het als een manier om haar dankbaarheid uit te drukken voor de beurs die zij ontvangt.
Eind oktober deed Lijia examen voor de titel lerares middelbaar onderwijs en slaagde daarvoor. Er moeten nu nog enkele administratieve stappen gezet worden om het bijbehorende diploma te ontvangen.
Juli 2019:
Verslag 1e semester 2019
Gedurende het eerste semester van 2019 is Lijia ook buiten haar studie actief geweest. Op verschillende scholen heeft zij een bijdrage geleverd, waarbij ze haar in de studie opgedane kennis in praktijk heeft gebracht. Zij heeft een positieve instelling, is solidair en bereid thuis en in de gemeenschap bij te dragen waar dat mogelijk is.
Lijia speel ook een positieve rol binnen de groep van medestudenten. Ze is origineel, heeft vernieuwende ideeën en draagt er toe bij dat er binnen de groep wordt nagedacht en gediscussieerd rond relevante thema’s. Samen worden oplossingen gezocht voor problemen die zich aandienen, met name met betrekking tot de situatie van het onderwijs in Guatemala.
2019, is voor Lijia het laatste jaar van haar studie Licenciaat in Pedagogie en Onderwijskunde. Haar academische vorming is een bijdrage aan het verwerven van nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs voor kinderen en volwassenen. Op dit moment is ze bezig met de formaliteiten om haar officiële diploma te verkrijgen.


Januari 2020:
Verslag 2e semester 2019
"Gedurende het tweede semester heb ik verscheidende onderwijsprojecten uitgevoerd die onderdeel waren van mijn studieprogramma. De projecten hadden een positief resultaat en vonden plaatst op het platteland, een zeer kwetsbaar gebied. Ik heb in de projecten veel uren onderzoek en uitvoering geïnvesteerd.

Het 1e project betrof een praktijkgericht onderzoeksproject. Het project werd uitgevoerd bij de Kerngroep Gezinnen ‘Onderwijs in dienst van Ontwikkeling’ -NUFED- Gemeenschap Mexabaj, San Cristóbal Verapaz.
Er werden vier workshops georganiseerd rond het thema onderwijs, het belang van goed lezen en technieken om -in stappen- goed lezen te bevorderen. Centraal hierbij stond het uitgangspunt dat goed lezen voorwaarde is om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die leiden tot een beter academisch rendement, tot het ontwikkelen van een kritische houding en persoonlijkheidsontwikkeling die de kans op succes vergroot. Uitgangspunt was ook dat het proces gericht moest zijn op het verbeteren van begrijpend lezen als prioriteit in onderwijsinstellingen. Met name op het platteland, omdat daar geen geschikt lesmateriaal met betrekking tot het lezen bestaat.

Het 2e project betrof gebruik van nieuwe technieken in het onderwijs- en leerproces. 30 leerlingen van het lager middelbaar onderwijs van het Nationaal Instituut voor lager middelbaar Onderwijs-op-afstand (via radioprogramma's) uit Cantón Las Arrugas, San Cristóbal Verapaz namen deel aan het project. Aan het einde van het project werd er een voorstel gepresenteerd om een antwoord te geven op de gedurende het onderzoek gesignaleerde behoeften. Daarbij werd onderstreept hoe belangrijk het is om technologische vaardigheden op te doen die kunnen leiden tot een positieve omvorming van het onderwijs. Met daarbij oog voor de voordelen en nadelen van de nieuwe technieken op het gebied van leren en communicatie en voor de mogelijkheden die virtuele samenwerking biedt om het leerproces te verbeteren.
Bij het 3e project lag de nadruk op vaardigheden die nodig zijn om verantwoord deel uit te maken van het onderwijssysteem, waarbij wordt gelet op professionaliteit, efficiëntie, assertieve communicatie, samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel en orde. In dit proces leren we om alles wat we hebben geleerd gedurende onze opleiding in de praktijk toe te passen en dit werkelijk een rol te laten spelen in het onderwijs. Ik heb er 6 geleerd met een kritische geest beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op de wetgeving in het onderwijs, leiding te geven en activiteiten te coördineren. Ik heb in dit proces op verschillende plaatsen in San Cristóbal veel ervaring opgedaan; het stelt me in staat bij te dragen bij het zoeken naar goede oplossingen.

Uit de evaluatie (juli 2020):
Met de afronding van de afstudeerprojecten heeft Lijia haar opleiding met succes en binnen de geplande termijn en budget voltooid. Ze kan nu - zoals ze zo graag wilde - aan de slag als lerares in haar woonomgeving. De ondersteuning van de Talent foundation PvT is daarmee maximaal succesvol geweest.
In een brief bedankt Lijia de Talent foundation PvT voor de ondersteuning. Ze schrijft daarin ondermeer:
Ik ben de Talent Foundation heel erg dankbaar dat u mij in staat heeft gesteld om deze twee jaar mijn studie te vervolgen. Ik heb daarbij nieuwe kennis en ervaring opgedaan door de uitgevoerde onderzoeken. Die periode heeft mij ook in staat gesteld om een beetje meer te leren over de werkelijkheid van mijn directe omgeving. Ik ben me daardoor bewuster geworden van de noodzaak om steun, begeleiding en solidariteit te geven aan anderen en aan mijn medestudenten. Ik waardeer de begeleiding die u mij heeft gegeven tijdens deze jaren van academische opleiding. Ik voel me meer betrokken en toegewijd aan het ondersteunen van verschillende initiatieven en jongerengroepen om de situatie van onze omgeving te verbeteren en om het algemeen belang te zoeken. Op korte termijn wil ik een formele baan gaan zoeken, een baan die me in staat stelt om mijn opgedane kennis in de praktijk te brengen en op die manier bij te dragen aan de opbouw van een beter land.

Lijia