Net goed genoegInhoudeliTalent en ambitie: Computergame ontwikkelaar worden!

Geboortejaar: 2002

Ondersteuning: 2952 euro.

Voor:  Volgen opleiding aan Chiang Mai University, Faculty of Computer Science. .

Periode: 2020-2024

Status: Ontwikkeld zich positief

Financiering
Sponsor ASMI
Uit de aanvraag (April 2020):
I was born on 13/05/2002 in Chiang Mai. I am living with my aunt; she is a housewife and with my uncle Anocha who is a tour guide. I live with them because my father has died and my mother disappeared. I have one brother but do not have any contact with him. I went to the primary and secondary school in Doi Saket.

Ambitie/droom:
"Ik wil programmeur worden en games ontwikkelen, waardoor ik andere mensen gelukkig maak met mijn games. Ik kan programmeren in C++, maar dat is niet genoeg. Ik moet meer leren. Met mijn schoolteam hebben we deelgenomen aan een wedstrijd om een robot te ontwerpen, met laser-visie, die die zich kan voort bewegen en objecten kan oppakken. Hiervoor heb ik de programmering gedaan. Mijn hobby’s zijn tekenen, games en anime (Japanse animatie). Ik wil graag opleidingsonderdelen volgen in grafisch design en in Engels. Ik denk dat deze onderwerpen mij zullen helpen om mijn eigen games te creëren en te ontwikkelen. Om mijn talenten, vaardigheden en ervaringen verder te ontwikkelen heb ik meer programmeer vaardigheden nodig en geld om de noodzakelijke apparatuur zoals een computer te kopen. Ik ga hard werken om mijzelf te verbeteren, nieuwe dingen te leren en te leren van fouten. Ik zal niet opgeven. De ondersteuning van Talent foundation heb ik nodig om de studie Computer Science te kunnen volgen. Mijn familie zal heel gelukkig zijn om te zien dat ik mijn dromen nastreef en het zal de financiële lasten die ze hebben verminderen.
Februari 2021
Rioma (bijnaam Taro), is met zijn eerste jaar begonnen aan de Chiang Mai University. Hij vindt het erg moeilijk maar geniet van het studeren. Het ontwikkelen van softwareprogramma’s vindt hij het meest interessante en dat gaat ook heel goed. Op dit moment ontwikkelt hij programma’s voor het onderwijs om toets resultaten te analyseren. Het eerste jaar zal gericht zijn op veel algemeen programmeren, later komt het ontwikkelen van games.
Wat hij heel moeilijk vindt is wiskunde. Dit is een belangrijk vak binnen zijn studie. Hij kan in het tweede jaar een herkansing doen maar moet dan wel slagen anders kan hij niet verder met de studie. Hij vindt het moeilijk om hulp te vragen aan een docent of andere studenten. Wij proberen hem aan te moedigen om meer steun te vragen bij wiskunde.
Het is moeilijk om hem te doorgronden, het is een gesloten jongen. Door verder te vragen vertelde hij dat hij niet meer bij zijn oom en tante woont maar op de dormitory van de universiteit. Hij heeft een baantje in de printshop om dat te kunnen betalen. Wij vragen ons af of hij sociale contacten heeft nu hij helemaal geen familie meer heeft. Wij maken ons zorgen en hebben besloten om nog eens met hem te gaan praten en met de onderwijzeres van zijn vorige school. Ook willen wij uitzoeken wat de mogelijkheden voor bijles wiskunde zijn.
Februari 2022
Rioma (bijnaam Taro), heeft nu 1 jaar gestudeerd. Het hele jaar was gericht op het ontwikkelen en bestuderen van software. Hij volgt verschillende vakken zoals Engels, wiskunde, games en de ontwikkeling van software. Het ontwikkelen van programma’s vindt hij het leukste en interessantste om te doen vooral het onderdeel ontwikkelen van games. Deze dingen gaan hem goed af. Hij denkt dat het onderdeel wiskunde ook beter gaat maar heeft helaas het examen gemist en moet dat nog inhalen. Hij heeft geen bijles genomen of hulp gevraagd bij dit onderdeel.
Wegens corona was de studie geheel online, van maandag tot en met vrijdag bijna de hele dag. Hij geeft aan dat dat erg vermoeiend is en hij heel hard moet werken. Hij kon daarom zijn baantje bij de printshop niet aanhouden. Ook zijn er wegens corona veel studenten naar huis gegaan en slapen er nog maar weinig studenten in de dormitory van de universiteit. Ook hierdoor leeft hij redelijk geïsoleerd en heeft geen vrienden om mee om te gaan of te praten over zijn studie. Het lijkt er ook op dat hij hier geen behoefte aan heeft of niet weet hoe hij contact moet maken. De gesprekken van een jaar geleden hebben niet veel geholpen. Wij vinden dit zorgelijk. Wat hij het moeilijkst vindt zijn de lezingen van de leraren, vooral online vindt hij het moeilijk om zijn concentratie te bewaren en durft geen vragen te stellen. Wij proberen hem aan te moedigen dit wel te doen. In Thailand is er zowel in de thuissituatie als op de scholen sprake van een zekere hiërarchie en het stellen van vragen en de mondigheid van studenten is niet zo gebruikelijk zoals bij ons in Nederland. In maart heeft hij weer examens en daarna begint in Thailand de zomervakantie, hij gaat dan tijdelijk bij zijn oom en tante wonen tot de universiteit weer begint.

Februari 2023
Rioma (bijnaam Taro), maakt een wat sterkere indruk dan het vorig jaar. Wat opvalt is dat zijn Engels stukken beter is geworden. Maar hij maakt nog steeds een verlegen indruk. Ook Covid lijkt z’n sporen bij hem te hebben achtergelaten qua sociale contacten, activiteiten en het vervallen van groepsactiviteiten. De komende maanden zullen belangrijk zijn voor het succes van zijn studie: in mei gaat hij 2 maanden stage lopen waarvoor hij een projectbeschrijving moet inleveren. Vervolgens moet een en ander in de praktijk getoetst worden. Het gaat om door hemzelf ontwikkelde software. Ook teamwork krijgt weer de nodige aandacht. Wij hebben afgesproken in juni weer contact met hem te hebben om vast te stellen of deze plannen ook uitgevoerd zijn. Zijn scores zijn niet geweldig. Een enkele B en de rest is lager. We hopen dat zijn volgende scores wat hoger zijn.
Voor Taro is het succesvol doorlopen van deze studie cruciaal voor zijn kansen op het verbeteren van zijn omstandigheden. We steunen hem van harte.

Augustus 2023
Volgens plan doe ik een stage van twee maanden. In het volgende – 4e – jaar heb ik nog steeds plezier in het coderen; de lectures zijn vrij moeilijk, maar ik vind het studeren leuk. Wat betreft andere activiteiten: die heb ik eigenlijk niet; mijn gezondheid is goed.”

Februari 2024
Wij waren blij verrast toen we Taro zagen, hij zag er veel gezonder en zelfbewuster uit.
Het gaat goed met hem. Zijn stage in de maanden mei en juni heeft hij positief doorlopen. Hij heeft binnen de universiteit softwareprogramma’s ontwikkeld en dat heeft hij goed doorlopen. Dit is ook wat hij in de toekomst wil gaan doen; programma’s en webpages schrijven.
In juni zal hij afstuderen. Voor het vak algoritme moet hij aan het eind van het jaar opnieuw examen doen. Het vak algoritme is altijd erg moeilijk voor hem geweest. Met de hulp van een leerkracht en eigen inzet heeft hij er vertrouwen in dat het hem lukt. Omdat dit 4 uur per week zal zijn kan hij na zijn afstuderen een baan zoeken en dit zelf financieren en naast zijn werk dit onderdeel afmaken. Bedrijven adverteren vaak met vacatures dus hij denkt dat het niet te moeilijk is een baan te vinden.
Deze scores zijn niet geweldig. Een enkele B en de rest is lager. We hopen dat zijn volgende scores wat hoger zijn.