Missie

”Ontdek je talenten en ontwikkel ze maximaal, niet alleen voor jezelf, maar vooral om anderen te helpen”.

Dit motto van Peter van Tilburg, de vader van oprichtster Yvonne Mulder, ligt al 30 jaar ten grondslag aan de actuele missie van de Talent Foundation PvT :

“Ondersteunen van jongeren in kansarme omstandigheden met een onderscheidend talent en ambitie, om zich daarmee te ontwikkelen en zo hun toekomst en die van hun omgeving te verbeteren.”

Ontwikkeling van bij jonge mensen aanwezig talent is een belangrijke sleutel tot de ontwikkeling van de kwaliteit van een samenleving. Het is daarmee wereldwijd een voorwaarde voor het kunnen verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen die de samenleving vormen. In kansarme omstandigheden hebben jonge mensen echter veelal onvoldoende kansen om zich te ontwikkelen, ook al hebben ze daarvoor het talent en willen ze dat heel graag. Als de leefomstandigheden en armoede waarmee ze in hun omgeving te maken hebben maar beperkte mogelijkheden bieden en de kosten van benodigde middelen en onderwijs ten opzichte daarvan te hoog zijn, blijft hun talent onbenut. Ze hebben daardoor geen kans op een betere toekomst voor zichzelf en om bij te dragen aan die van hun familie en bredere leefomgeving.

Op individueel niveau doorbreekt de Talent Foundation PvT deze blokkade door talentvolle en gemotiveerde jongeren financiële ondersteuning te bieden om middelen aan te schaffen en de toegang tot onderwijs of andere educatie mogelijk te maken.

Onze missie heeft een duidelijke connectie met doelen geformuleerd in de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties, ook wel bekend als de “Global Goals”. Deze vormen tezamen de wereldwijde doelstelling om armoede te beëindigen, het milieu te beschermen, economische ongelijkheid te verminderen en vrede en gerechtigheid voor iedereen te garanderen. Onderwijs zorgt ervoor dat mensen een inkomen hebben, meer toegang tot gezondheid en welzijn krijgen en is een stimulans voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
De toegang tot onderwijs/educatie (doel 4) voor talentvolle jongeren heeft een duidelijke verbinding met een aantal andere doelen; Geen armoede (1), Geen honger (2), Goede gezondheid en welzijn (3), Eerlijk werk en economische groei (8) en Ongelijkheid verminderen (10). Het effect van ondersteuning van individuele talenten levert daarmee een bijdrage aan verbetering van de toekomst van hun familie, hun lokale gemeenschap, regio en land en daarmee uiteindelijk aan de wereld als geheel.

Visie

De visie van Talent foundation PvT is dat ontwikkeling van talent de sleutel is tot duurzame vooruitgang en verbetering van de kwaliteit van de samenleving. Wij leveren hieraan een bijdrage door in een aantal landen talentvolle jongeren in kansarme omstandigheden te helpen bij het ontwikkelen van bij hen aanwezige talenten en ambities. Wij verwachten van de ondersteunde talenten dat ze in hun leefomgeving met respect voor mens, milieu en hun omgeving actief bijdragen aan verbeteringen in hun gemeenschap. Ze stellen zich daartoe zichtbaar positief en als voorbeeld op om daarmee een olievlekwerking te creëren in hun omgeving. Hiermee onderscheiden we ons nadrukkelijk van de meeste andere Goede Doelen organisaties. Voor de periode 2021 – 2025 hebben we in ons Beleidsplan aangegeven op welke wijze wij deze doelstelling willen bereiken.