Wie zijn de talenten?
Dit zijn jonge mensen tussen de 15 en 25 jaar die door de landencommissie in het betreffende land worden geselecteerd. Deze jongeren zijn talentvol, zeer ambitieus en gemotiveerd om hun talenten te ontwikkelen en aan een betere toekomst te werken. Zij hebben een lokale voorbeeldfunctie en inspireren hun omgeving.

Hoeveel talenten worden er gesteund in het TALENT Foundation PvT programma?
Ongeveer 40 talenten worden gedurende maximaal 4 jaar ondersteund, zodat ze in staat zijn een opleiding te volgen, een ambacht te leren of een eigen bedrijfje op te zetten. De leden van de landencommissie ter plaatse bieden, eventueel samen met lokale organisaties en contactpersonen, de geselecteerde talenten intensieve persoonlijke begeleiding, directe materiele en morele steun en nazorg.

Kan ik een talent sponsoren?
Ja, dat kan, elke vorm van sponsoring is heel welkom. Particulieren, bedrijven en instanties die zich verbonden voelen met een talent, een land, een studierichting of andere aspecten van de betrokken talenten kunnen contact met ons opnemen. Dit kan via het formulier op onze website of telefonisch.

Kan ik vrijwilliger worden?
Er zijn altijd mogelijkheden om een handje te helpen, neem contact met ons op via info@talentfoundation.nl

Hoe kan ik een financiële bijdrage leveren?
Alle financiële bijdragen zijn welkom op ons rekeningnummer NL45 RABO 0177 4166.

U mag uw gift of schenking onder voorwaarden aftrekken omdat u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt een gift op twee manieren doen:
– als periodieke gift; u hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling
– als gewone gift; u doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Wilt u verdere informatie over schenkingen? Kijk dan bij “Doneren” op deze website of op www.belastingdienst.nl

Zijn het alleen buitenlandse talenten die ondersteund worden?
Ja, wij ondersteunen individuele, kansarme jongeren met name in die landen / gebieden waar weinig hulp van de overheid verwacht wordt en waar met een relatief klein geldbedrag grote hulp geboden kan worden.

Hoeveel geld blijft er “aan de strijkstok” hangen?
Het antwoord op dit “hot topic” is eenvoudig. Wij zijn bewust een kleine, doelgerichte vrijwilligersorganisatie. Alle werkzaamheden wereldwijd worden op vrijwillige basis verricht. Wij besteden slechts 3 % van onze gelden aan organisatiekosten. Dit betreft dus uitsluitend de strikt noodzakelijke algemene kosten, zoals certificeringskosten voor een goede doelen organisatie.