Talent en ambitie:Maatschappelijk werker worden!

Geboortejaar: 1998

Ondersteuning: 3375 euro.

Voor: Afronden opleiding Maatschappelijk Werk met specialisatie Ontwikkelingskunde aan universiteit Rafael Landívar in Escuintla. .

Periode: 2020-2024.

Status: Afronding vertraagd.

Financiering
Uit de aanvraag (juni 2020):
"Ons gezin bestaat uit mijn vader, mijn moeder en vier kinderen waarvan wie ik er een ben. Mijn oudste zus heeft al een eigen gezin. Mijn oudste broer is de enige met betaald werk in ons gezin en hij zorgt voor het inkomen. Mijn jongste zusje werkt thuis en helpt mijn moeder in de huishouding.Zelf heb ik geen betaalde baan. Ik heb wel geprobeerd om met een klein beginkapitaaltje een eigen bedrijfje op te zetten. Ik vervaardig parfums en verkoop het product aan buren en studiegenoten. Met de opbrengst betaal ik een deel van mijn studie.
Onze gemeenschap El Naranjo ligt op ongeveer 15 kilometer van Santa Lucía. De laatste tijd is hier de onveiligheid toegenomen vanwege de aanwezigheid van de georganiseerde misdaad en de drugshandel."
Ambitie/droom:
"Ik droom er van me als mens te ontwikkelen en dat op veel vlakken. Ik wil graag een persoon zijn met goede normen en waarden en wil een gezin stichten waar liefde heerst en God een plaats heeft. Op sociaal vlak wil ik me inzetten voor een vreedzame samenleving waar de mensenrechten geëerbiedigd worden.
Op het vlak van mijn studie wil ik een academisch niveau bereiken waardoor ik strategieën kan ontwerpen om conflicten op te lossen en plannen te maken voor de economische vooruitgang van onze gemeenschap. Daarom heb ik bij mijn studie Maatschappelijk Werk gekozen voor de specialisatie Ontwikkelingsstrategieën."
September 2020:
Verslag 7e semester (januari - juni 2020):
Op 25 februari 2020 riep de president van Guatemala de noodtoestand uit vanwege de corona epidemie. Als gevolg hiervan werden alle fysieke activiteiten op universiteiten zoals colleges en tentamens opgeschort. Ook de Universidad Rafael Landívar, regio Escuintla stapte op dat moment over op een vorm van online onderwijs in de vorm van virtuele platforms (Portal Estudiantil). De colleges werden vanaf dat moment verzorgd middels videoconferenties; de docenten gaven daarbij telkens aan welke opdrachten door de studenten moesten worden uitgevoerd en er werd een link geactiveerd om de gemaakte opdrachten in te leveren en tentamens te maken. Op die manier kon, ondanks de ernstige beperkingen als gevolg van COVID-19, het academisch onderwijs alsnog doorgang vinden."

Sociaal engagement in corona tijd:
"Ik woon in de gemeenschap van El Naranjo en als onderdeel van mijn sociaal engagement als student ben ik lid van de Gemeenschapsraad voor de Ontwikkeling COCODE van El Naranjo. Ik neem in dat verband deel aan de wekelijkse bijeenkomsten. Vanaf het moment dat door de regering de noodtoestand werd uitgeroepen hebben we als Gemeenschapsraad alle maatregelen getroffen die nodig zijn om de bewoners van El Naranjo te beschermen. De belangrijkste maatregelen waren het controleren van alle toegangswegen tot El Naranjo en desinfecteren van personen, vervoersmiddelen en publieke ruimten zoals winkels, straten, sportterrein en plekken waar veel mensen en veell jongeren samenkomen."

Januari 2021:
Verslag 8e semester (juli - december 2020)
Aan het begin van de tweede cyclus van 2020 beëindigde de regering van Guatemala de noodtoestand die was uitgeroepen vanwege de effecten van de Covid-19 pandemie. Ondanks dat een aantal beperkingen werd opgeheven, werden de universitaire lessen gegeven via virtuele ‘platforms’ die toegang geven tot gepersonaliseerde profielen van de student, studiematerialen (boeken, teksten, presentaties, video’s etc.) en naar links met videoconferenties. Hierbij werd overgeschakeld op Microsoft Teams, wat veel problemen gaf doordat het een goed internetverbinding vraagt die in de thuissituatie vaak niet beschikbaar is. Aris liet de lessen geregeld voor wat ze waren en probeerde de belangrijkste stof zelfstandig te leren. "
Sociale activiteiten:
"Als lid van de Gemeenschapsraad van het gehucht El Naranjo, bij Santa Lucía Cotzumalguapa, heb ik deelgenomen aan verschillende activiteiten gericht op gemeenschapsontwikkeling:
• Coördinatie en ondersteuning bij het realiseren van een schoonmaakdag en het opruimen van een illegale vuilstortplaats in de bossen.
• Coördinatie en ondersteuning bij het verkrijgen van een vaste vuilniswagen voor de gemeenschap, via een bedrijf dat het afval bij de mensen thuis ophaalt.
• Coördinatie en ondersteuning bij een actie voor het herbebossen in alle beschermde bospercelen in de gemeenschap. Die actie richtten we ook op de gemeente van Santa Lucía, waarbij het ging om donatie van bomen en zaaigoed. Dit deed ik als lid van de gemeenschapsraad maar ook als beursstudent die zich betrokken voelt bij de eigen gemeenschap.
"
September 2021:
Verslag 9e semester (januari - juli 2021)
Bij het begin van 2021 namen de besmettingen vanwege Covid-19 flink toe en werden de universitaire lessen ‘virtueel’ voorgezet, met de daar aan verbonden internetproblemen voor Aris. Door een extra financiele bijdrage van de Talent foundation PvT kon een laptop worden aangeschaft. Het veldwerk, dat normaliter verricht zou moeten worden en dat belangrijk is voor het leerproces, konden maar beperkt worden uitgevoerd. Als alternatief organiseerde Aris met zijn werkgroep in april-mei zelf audits bij de Afdeling Bevalling en Kraamzorg van het Regionale Ziekenhuis van het departement Escuintla.
Januari 2022:
Verslag 10e semester (juli -december 2021)
Net als vorig semester werden de lessen gegeven via virtuele platforms die in de loop van dit semester perfect werkten. Daarnaast bood de universiteit virtuele cursussen voor het gebruik en beheer van de platforms. Op deze manier werden de virtuele middelen ten volle benut en waren er nauwelijks nog minpunten op het gebied van technologische apparatuur.
Ik moest dit jaar mijn beroepspraktijk met supervisie (PPS1) doen om daarmee dit onderdeel van mijn studie af te ronden. Door verschillende oorzaken is dat helaas niet gelukt. De universiteit gaf aan dat ik het praktijkgedeelte nu in het eerste semester van 2022 moet uitvoeren. Ik had gehoopt eind 2021 dit onderdeel van mijn studie te kunnen afronden, maar helaas moet ik dus volgend jaar doorgaan om het af te maken.

Juli 2022:
Van Aris: Alle voorgaande cursussen zijn met goed gevolg afgelegd en nu ontbreekt nog de laatste fase van de studie. In 2022 moest ik de Beroepspraktijk met Supervisie (Práctica Profesional Supervisada 1) toegewezen krijgen. Dat is de eerste van twee fases om de universitaire studie af te sluiten en de titel licentiaat Maatschappelijk Werk met specialisatie Ontwikkelingskunde te verkrijgen. De Rafael Landívar Universiteit heeft besloten om gedurende deze cyclus de theoretische lessen en de ondersteuning bij de Beroepspraktijk niet meer online te geven. Dat betekent dat de cursussen weer zullen plaatsvinden in de klaslokalen van de universiteit. Deze terugkeer naar face-to-face lessen zal worden aangevuld met de ondersteuning door virtuele media, zoals het Microsoft Teams-platform en URL Academic Portal.
In mei en juni 2022 heb ik alle academische en administratieve voorwaarden uitgevoerd om de voorstellen te presenteren voor de twee instellingen waar ik mijn Beroepspraktijk met Supervisie (PPS 1 en 2) zal uitvoeren. Dit jaar heb ik opnieuw AMDE voorgesteld, de organisatie van familieleden van verdwenen personen in Santa Lucía Cotzumalguapa. En als aanvulling daarop de Asociación Civil Verdad y Vida. Beide voorstellen werden goedgekeurd door de coördinator van de faculteit en de docent van de PPS 1-cursus. Zij gaven de voorstellen later door aan de Raad van de Faculteit voor de uiteindelijke goedkeuring en beslissing.

Op zaterdag 4 juni reisde ik naar het regionale hoofdkantoor van de universiteit in Escuintla om alle benodigde documenten in te leveren. Ik had een kort gesprek met de coördinator van de faculteit. De faculteitsraad besliste over alle praktijkaanvragen van studenten die hiervoor voorstellen indienden. Dit besluit werd op maandag 20 juni genomen. Wij studenten werden op donderdag 23 juni geïnformeerd over de besluiten. Ik heb de Raad van Bestuur van AMDE ondersteund op het gebied van planning en coördinatie van activiteiten.Daarnaast heb ondersteuning gegeven bij de opstelling en de planning van het uitvoerend plan voor 2022 van AMDE. Verder heb ik meegewerkt aan het opstellen van een activiteitenplan dat moet worden voorgelegd aan het Internationale Comité van het Rode Kruis. Tot slot heb ik het werk gecoördineerd van de commissies van de leden van de Raad van Bestuur van AMDE en heb ik heb geholpen bij het maken van audiovisueel materiaal.

Van de commissie: Aris Almira, is een intelligente, getalenteerde jongere, met sterke capaciteiten om zijn menselijke, academische en sociale ontwikkeling voort te zetten. Wat hem vooral kenmerkt is zijn verantwoordelijkheid voor zijn studie en zijn toewijding aan AMDE. Zijn bijdrage als lid van de Raad van Bestuur van AMDE is fundamenteel voor de versterking van de vereniging. Het is een grote prestatie geweest dat het hem is gelukt om de universiteit ervan te overtuigen zijn Beroepspraktijk met Supervisie (PPS1 en 2) te accepteren zodat hij die uiteindelijk toch bij AMDE kan doen. Ze zagen in dat dit van grote betekenis was voor Arís zelf én voor AMDE. Verdad y Vida heeft met Arís gesproken over de situatie rond de Beroepspraktijk. Die loopt door in de eerste helft van 2023. Het tweede gedeelte van de praktijk/stage loopt in juni volgend jaar af.
December 2023
De vader van Arís is dit jaar erg ziek geworden en Arís moest daardoor gaan werken om het gezin financieel te ondersteunen. Daardoor moest hij zijn studie opschorten. Aris schrijft zelf: "Ik stuur mijn hartelijke groeten aan de mensen van de Talent Foundation. Ik ben u erg dankbaar voor de steun die u me gaf. Ik voelde me helaas genoodzaakt om dit jaar mijn universitaire studie op te schorten en me vanwege gezinsomstandigheden te richten op werk. Onze familie heeft mijn aandacht nodig en mijn prioriteit is nu om eerst deze persoonlijke problemen op te lossen."
In overleg met de landencommissie wordt bezien hoe we Aris gezien deze situatie verder kunnen ondersteunen.