Talent en ambitie: Architect worden!

Geboortejaar: 2002

Ondersteuning: 2888 euro.

Voor:  Volgen Architecture opleiding aan Rajabhat University Chiang Mai, Faculty of Science and Technology. .

Periode: 2021-2025

Status: Verloopt volgens plan.

Financiering
Legaat Taube-fonds.
Uit de aanvraag (Juni 2021):
Aom woont bij haar vader, moeder en jongere zusje. Jaar vader is een kleine aannemer maar heeft momenteel geen werk vanwege de slechte economische situatie. Haar moeder kan af een to kleine baantjes vinden.
Aom is afkomstig van een hilltribe, een ethnische minderheid die veel gediscrimineerd wordt. zij krijgen geen paspoort, geen lening en hebben minder rechten. Als Aom met steun haar studie kan doen kan zij direct haar familie en dorp financieel ondersteunen met de bouw van woningen maar ook vooral weer die voorbeeldfunctie hebben dat studeren loont en de enige weg is om uit een bepaalde situatie te ontsnappen. Juist voor meisjes zo belangrijk omdat die vaak op jonge leeftijd nog uitgehuwlijkt worden en hun verdere leven in armoede op het platteland doorbrengen.
Ambitie/droom:
"Her introduction: I am living with my father, my mother and little sister Nicha. My father is a small contractor and has no work at the moment because of the bad economic situation. My mother can find small jobs sometimes. I am from the hill tribe Karen and that’s why I don’t have a passport and cannot have a loan from the government. My parents can support me only a little bit.I went to the primary and secondary school in Doi Saket.
I want to be an architect. I always see my father doing his job as a contractor and drawing floorplans and busy with the materials. I want to learn the whole process. Also to help them in the business when I have finished my study.
Februari 2022
De eerste 6 maanden van haar studie zijn allemaal online. Ze vindt het moeilijk omdat er geen gelegenheid is tot het stellen van vragen en er veel basistheorie is overgeslagen. Ze wordt behoorlijk in het diepe gegooid en krijgt slechte begeleiding van de leraren.
Wiskunde vindt zij erg moeilijk maar vakken als architectuur en supervisie vindt zij erg interessant en leuk. Het vak over materialenkennis gaat haar makkelijk af omdat ze daar al veel over wist voordat ze aan de studie begon.
Ze ziet er moe uit en ze legt uit dat ze de hele nacht met een groepje medestudenten heeft doorgewerkt aan het maken van een plattegrond en een maquette. Ze is hier heel enthousiast over. Met haar medestudenten heeft ze besloten om met de leraren te gaan praten over de begeleiding.
Oktober 2022
Aom heeft sinds juni jl. geen online lessen meer en is daar heel tevreden over. Het studeren is een stuk makkelijker nu er direct contact is met vooral de leerkrachten. Met andere studenten is de omgang heel goed en zij maken vaak buiten schooltijd huiswerk en binnen schooltijd wordt er regelmatig samengewerkt aan bv. het maken van o.a. bouwmodellen.
Dit tweede jaar wordt er bijna niets meer geschreven maar alles op de computer gedaan met het ontwerpprogramma autocad. Ze is hier enthousiast over en laat ons diverse plattegronden en modellen zien. Ook werken ze nog vaak aan maquettes van karton en papier. Zie fotocollage hieronder.
Ze leert nu het meest over bouwen en structuur later komen vormgeving en gespecialiseerde architectuur aan bod. Ze heeft nu drie vakken: architectuur, Engels en autocad. Het volgend semester komt wiskunde weer op het lesprogramma, daar zal ze hard aan moeten werken. Aom geeft aan heel enthousiast te zijn over haar studie maar vindt het heel arbeidsintensief omdat zij en haar medestudenten alles heel goed en serieus willen doen.

In de weekenden werkt Aom soms bij de grote supermarktketen Big C op de afdeling melk om allerlei melkproducten te promoten.

Augustus 2023
"In het derde jaar zijn er veel veranderingen, zoals de moeilijkheidsgraad van de leerstof, studie over bouw- en constructiestructuren, het gebruik van een computer programma voor ontwerpen en het maken van constructieberekeningen. Mijn favoriete vak is bouwkundig meten (survey), waarbij in een gebouw het vloeroppervlak gemeten wordt. Het moeilijkst vind ik wiskunde en de toepassingen
ervan. Nu geniet ik nog steeds van mijn studie; soms is het vermoeiend, maar het is ook heel interessant en uitdagend."