Geschiedenis
De Stichting TALENT Peter van Tilburg werd op 24 oktober 1991 opgericht door Yvonne Mulder-van Tilburg op haar vijftigste verjaardag.
De Stichting werd genoemd naar haar vader, Peter van Tilburg.
Een belangrijke leidraad in zijn leven was de parabel van de talenten, waarin wordt verteld dat ieder mens de hem gegeven talenten niet alleen moet gebruiken, maar zelfs moet verdubbelen.*
In de loop van de tijd is de naam gewijzigd in TALENT foundation PvT.

Peter van Tilburg logo

Door de jaren heen zijn er wereldwijd vele ( circa 200)  jonge mensen door het volgen van een opleiding, het leren van een ambacht of het opzetten van een eigen bedrijfje op weg geholpen naar zelfstandigheid met de hulp van Stichting Talent foundation PvT.
De focus  is verlegd van wereldwijde ondersteuning, met een grote diversiteit aan landen, naar een aantal landen waarvoor een duurzame landencommissie actief is die ter plaatse via persoonlijke contacten begeleiding, alsmede materiele en morele steun kan geven.

Yvonne Mulder heeft op 26 november 2006, na vijftien jaar, het voorzitterschap overgedragen aan Liesbeth Savelkoul-Bijlmakers. In de zomer van 2015 heeft zij ook als lid van de Raad van Advies afscheid genomen.
Yvonne Mulder
Yvonne Mulder – van Tilburg
* Wie meer over Peter van Tilburg wil weten, leze het boek ‘Peter van Tilburg, een Koopman in het Benoorden Hout’ uitgegeven door Couvée in 2006, ISBN 90-78256-03-6.

De start van het Fonds was spectaculair. Ruim honderd vrienden, zakenrelaties en kunstenaars voerden met elkaar een talentenshow op, die het startbedrag van bijna ƒ 5.000,- opbracht. Met dit startkapitaal werden de eerste kansarme jonge mensen in Afrika geholpen hun talenten te ontwikkelen.

De eerste bestuursleden waren Yvonne en haar drie dochters. Allengs werden de dochters vervangen door nieuwe enthousiaste en getalenteerde bestuursleden van buitenaf.
In de loop van de jaren hebben velen zich korte of langere tijd voor het Fonds ingezet. Altijd op vrijwillige basis. Dankzij deze pioniers heeft het Fonds kunnen groeien en werd een steeds duidelijker koers uitgezet.
Maar ook de donateurs van het eerste uur is veel dank verschuldigd voor hun vertrouwen en financiële bijdragen.

Het Peter van Tilburg Fonds startte in 1992 in Afrika. De eerste projecten waren in Kenia, Burkino Faso en Zimbabwe. Vervolgens kwamen jongeren in de rest van de wereld in beeld.

In 1996 werd het Fonds erkend en opgenomen in het Fondsenboek. Er werden wenskaarten gedrukt en ter verkoop aangeboden met de tekst ‘Samen een stapje verder’.

In 2000 werd de basis gelegd voor de huidige structuur binnen het Fonds via landencommissies, een professionele stap voorwaarts.

In 2001 bestond het Peter van Tilburg Fonds 10 jaar, wat op een feestelijke manier werd gevierd met een concert door het Koor De Toonkunst in het Philips Muziek Centrum in Eindhoven. De opbrengst van dit concert werd als afsluiting spectaculair aangekondigd door Teater Mang van Jeanne Melief.
Na dit evenement ging de benefietbal aan het rollen en werd het Fonds begunstigde van verschillende grote festiviteiten, zoals tweemaal het Gala Argentina (2002 en 2003), het zilveren jubileum van het `International Womens Contact’ (2004), verschillende benefietconcerten en een feestelijke lunch voor de Vrienden van het Fonds in de Gertruda Hoeve in Son en Breugel.

In 2002 ontving het Fonds voor de eerste maal een legaat, een welkome financiële injectie. Wanneer mogelijk bezoeken bestuursleden op eigen kosten de landencommissies en talenten. Dit in navolging van Yvonne Mulder die als eerste een bezoek aan de landencommissie in Argentinië bracht.

Een mijlpaal was ook het jaar 2004, waarin het Fonds voor de eerste maal werd gecertificeerd door het CBF. Dit werd gememoreerd tijdens een zeer geslaagde fundraisinglunch voor de Vrienden van het Fonds in de Gertruda Hoeve in Son en Breugel.

In 2006, het Fonds bestond toen 15 jaar, droeg Yvonne Mulder-van Tilburg haar voorzitterschap over aan Liesbeth Savelkoul-Bijlmakers en werden enkele nieuwe bestuursleden benoemd.

De naam en het logo van het Fonds gingen mee met de tijd en ondergingen een verandering. De internationale naam Talent foundation PvT deed zijn intrede en met hulp van een sponsor kreeg de website gestalte.

In oktober 2016 bestaat Talent foundation PvT 25 jaar. We hebben uiterst gemotiveerde talentvolle  jonge mensen een steun in de rug kunnen geven bij het ontwikkelen van hun talenten waardoor zij, en indirect hun omgeving, een betere toekomst tegemoet gaan. We bereiken dit dankzij de bijzondere inzet van onze  landencommissies, sponsors, donateurs en vrijwilligers.