Kenia verslag medio 2021
24/08/2021
Kenia verslag medio 2021
24/08/2021
Voor een beeld van hoe de ondersteuning en ontwikkeling van onze Talenten en de Talent Foundation in het eerste coronajaar is verlopen kunt u een kijkje nemen in het Jaarverslag 2020 dat onlangs door kascommissie is goedgekeurd en door het bestuur is vastgesteld.
Veel leesplezier met de mooie verhalen die weergeven hoe de ontvangen bijdragen van donateurs en sponsoren weer heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van talentvolle jongeren in kansarme omstandigheden.