Thailand is een groot en uitgestrekt land en heeft een tropisch klimaat. Het merendeel van de Thaise bevolking is boeddhist.  Het is een  prachtig land met een mooie natuur en een rijke cultuur. Het is bij toeristen heel geliefd. Talent foundation PvT  richt zich op financiële steun aan kinderen in het bergachtige Noorden van het land.  In dat gebied wonen veel families die een armoedig boeren bestaan leiden.  Er zijn weinig scholen en kinderen moeten daarom vaak buiten hun eigen streek verder willen leren.  Wij dragen bij aan de kosten van hun onderwijs en begeleiden en coachen de talenten.

vlag + wapen

 


LANDENCOMMISSIE THAILAND

In Thailand wordt de commissie  gevormd door Ludy Oosterhof,   Adri Wildeboer, Bas van Loon en Atthaporn Rosdee. Vanuit het bestuur onderhoudt Liesbeth Moerman de contacten met de commissie.

Ludy Oosterhof werd in oktober 1961 geboren te Amsterdam.  Zij heeft gestudeerd aan de Sociale Academie te Amsterdam , richting sociaal-cultureel werk.   Ook heeft zij een avondstudie Spaans gedaan. Zij kwam terecht in de ontwikkelingssamenwerking en heeft 8 jaar voor de stedenband Amsterdam- Managua ( Nicaragua) gewerkt van waaruit zij delegaties en culturele festivals heeft georganiseerd in beide landen. Sinds 1993 is zij leerkracht in het basisonderwijs te Amsterdam . Op haar basisschool heeft zij het Goede doelproject geïntroduceerd met als start Thailand. Sindsdien wordt elke twee jaar een kleinschalig project  in het buitenland gefinancierd. Eind 2014 is zij, samen met haar partner, geëmigreerd naar Noord -Thailand, naar het dorp Doi Saket.

Angkana ( Na) Pun-Ong werd in mei 1969 geboren in het dorp Om Koi in Chaing Mai, Thailand. Na heeft drie kinderen en is een alleenstaande, werkende moeder. Zij is jong begonnen met werken in restaurants en guesthouses. Ze heeft later haar studie op de highschool afgemaakt en is nu werkzaam in haar eigen bedrijf Satihoga Tropical Houses als real estate agent . Na doet ook veel vrijwilligers werk bij lokale fondsenwerving.

Adri Wildeboer, partner van Ludy Oosterhof woont sinds 2014 in Thailand. Hij is in 1951 geboren in Amsterdam. Na de Sociale Academie is hij werkzaam als opbouwwerker in Zaandam en Amsterdam, in de stadsvernieuwing. Daarna is hij directeur van een welzijnsinstelling in Haarlem en volgt hij een postacademische studie Bedrijfskunde. Eind jaren negentig switcht hij naar het bedrijfsleven en verricht hij allerlei overheidsopdrachten als interimmanager bij een consultancybureau. In 2001 begint hij voor zichzelf en blijft actief tot in 2017. Grote opdrachten waren bijvoorbeeld: de renovatie van het Ministerie van Financiën, de verbetering van de bedrijfsvoering van het Ministerie van Justitie en de reorganisatie van de gemeente Kampen. Naast zijn werk is Adri politiek actief geweest in de PSP en bij de vriendschapsvereniging Nederland-China in een bestuursfunctie. In de jaren 80 was hij bestuurslid van een stichting die de terugkeer van Argentijnse vluchtelingen uit Nederland naar Argentinië ondersteunde.

Cornelis Bas van Loon werd in 1952 geboren in Den Burg op Texel. Hij studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1981 afstudeerde. In 1983 vestigde hij zich als huisarts in de Pijp in Amsterdam.  Hij ging met vervroegd pensioen in 2014 en begon met de bouw van een eigen huis in Ban Patew in Noord-Thailand. Tegenwoordig woont hij de helft van het jaar in Thailand en de andere helft in Amsterdam.


 Ondersteunde Talenten

 

Sinds de start in 2010 zijn en worden de hieronder vermelde Talenten financieel ondersteund door de Talent Foundation en ter plaatste begeleid door de commissie. Door op de foto van de Talenten  te klikken kunt u meer informatie over de achtergrond, voortgang en resultaat van de ondersteuning vinden.

RIOMA

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Bachelor studie Computer Science aan Chiang Mai University.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (T-23) : 2952 Euro bijdrage in studiekosten en levensonderhoud in periode 2020 – 2024.

Status/Resultaat:

September 2020: Gestart met opleiding.


METHINI (May)

 

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Studie Production in Agriculture aan Mae Jo University, Chiang Mai.

I observed my stepfather and helped him a lot working with organic vegetables at the Royal Projects. The Royal Projects are an initiative of our king Bhumibol at the end of the 1960’s. The aim was to eliminate opium cultivation and reduce poverty among the hilltribe people in the north of Thailand with the view to replacing opium production with alternative agriculture. It is still a great success and a lot of shops selling now organic products of these Royal Projects. That really motivates me to learn more about growing and producing vegetables and also to learn more about the whole process. I think it’s really important and necessary that more people need to know about the necessity of how you can grow crops without using pesticides. We need to be more aware about the environment. I also want to learn about landscaping. In the future I want to find a possibility to go to Japan because they know a lot about how to develop the land and the environment. I think I can learn a lot there and use that knowledge and experience after when I am back in Thailand.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (T-22) : 3380 Euro bijdrage in studiekosten en levensonderhoud in periode juli 2019 tot juli 2023.

Status/Resultaat:

Juli 2019: Gestart met opleiding.

December 2019: May zit alweer in het tweede semester. Alle basisvakken gaan goed. Ze vond het lastig om een richting te  kiezen. Haar aandachtsgebied wordt biologische groenten kweken en de bevordering van de kwaliteit daarvan.De onderste foto geeft een indruk van haar werk. Wij hebben de indruk dat het goed met haar gaat. Ze heeft een duidelijk plan voor de toekomst: ze wil haar eigen boerderij gaan beginnen. Als hoofdvakken nu zijn te noemen: studie van zaden, biologie en insectenbestrijding op een natuurlijke manier.


THANATTHAEP

 

Talent/Ambitie: Voedingsdeskundige  aan de Mae Jo University in Chiang Mai

Ondersteuning Talent Foundation PvT (T-21) : 3000 euro voor opleiding voedingsdeskundige in periode 2018 tot en met 2022.

Klik hier  of op de foto van Thanatthaep voor meer informatie over de achtergrond en voortgang van de ondersteuning.

Status/Resultaat:

2018: Gestart met de opleiding

Januari 2019:  Nickname is Mai. Mai studeert sinds juli 2018 aan de Rajamangala University of Technology Lanna met als hoofdstudie food engineering. Het was wennen aan de studie in het begin maar het gaat nu goed. Het is heel interessant om het hele proces van voeding (van waar komt het vandaan, de verwerking, verpakking tot aan het product in de winkel) te leren en in beeld te krijgen. Hij is tevreden over de school en de docenten. Wat heel fijn is, is dat hij studeert met een aantal oude vrienden uit zijn dorp en nog bij zijn ouders thuis kan wonen. Dat maakt het studeren een stuk relaxter en zo houdt hij tijd over om mee te blijven helpen in het bedrijf van zijn vader.

December 2019: Terugkijkend vond hij het eerste jaar best lastig. Vooral het doorgronden van rekenmodellen voor de temperatuur bij de voedselproductie was moeilijk onder de knie te krijgen. Nu, in het tweede jaar gaat dit een stuk beter. Nu is hij vooral gericht op de chemische en biologische aspecten (bestrijding van bacteriën) bij de ontwikkeling van apparatuur voor de voedsel-productie.  Hij helpt bij het ontwerp en de assemblage van nieuwe machines en de kwaliteitscontrole daarop. Daarvoor loopt hij stage bij een industriële slagerij. Verder doet hij mee aan een wedstrijd voor het ontwikkelen van innovatieve voedingsproducten, mede ter bevordering van de houdbaarheid.


SIRAPHOB

Talent/Ambitie: Verpleegkunde aan  het Boromarajonani College of Nursing in Chiang Mai.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (T-20) : 3000 euro voor opleiding in 2018 tot en met 2022.

Klik hier  of op de foto van Siraphob voor meer informatie over de achtergrond en voortgang van de ondersteuning.

Status/Resultaat:

2018: Gestart met de opleiding Verpleegkunde

Januari 2019: Siraphob begint aan het tweede semester van het eerste studiejaar.  Hij vindt de studie erg leuk vooral vakken als anatomie en fysiologie.  Hij heeft daarnaast veel sociale activiteiten, zoals zingen en sport.  Hij woont in de dormitory van het College. Zijn (stief-)moeder helpt financieel.

Maart 2020: Siraphob zit nu in de fase van de studie ‘algemene verzorging’. Hij heeft daartoe ook stage gelopen in het grote Nakorping Hospital in Chiang Mai. Hij heeft veel plezier in zijn werk en in de omgang met patiënten. Hij ervaart soms wel stress omdat hij bang is niet goed genoeg met de patiënten om te gaan. Sommige patiënten zijn soms erg moeilijk in de omgang. Hij ziet het als uitdaging zich daar meer op te focussen. Als specialisatie voor later denkt hij nu aan verzorging in de psychiatrie. Hij ervaart steun van leraren en vrienden in het leerproces. Hij maakt  een gemotiveerde indruk.


ORRAPIN

 

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Studie Industrial Engineering volgen aan Rachamonkhon University for Technology Lanna

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-19) :  3000 euro voor  in 2018-2022, mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het “Fonds Taube” via kerk De Regenboog van de Protestantse Gemeente Nuenen.

Klik hier  of op de foto van Orrapan voor meer informatie over de achtergrond en voortgang van de ondersteuning.

Status/Resultaat:

Mei 2019: Inmiddels heeft Orrapin het eerste semester succesvol afgerond. Haar cijferlijst was in het Thai, maar met behulp van ons Thaise lid van de commissie was het voor ons begrijpelijk. Het eerste studiejaar vond zij moeilijk, maar door samen met vriendin te studeren is zij er goed doorheen gekomen.  In het eerste jaar was er veel theorie van basisvakken als natuurkunde, scheikunde, wiskunde en statistiek; daarnaast ook practica in natuur- en scheikunde.  In het tweede jaar, dat op 17 Juni start, ligt de nadruk meer op haar hoofdvak: industrial engineering.  Naast de studie doet zij samen met andere studenten vrijwilligerswerk voor een school in de bergen in het district Omkoi in het zuidwesten van de provincie Chiang Mai; ze bouwden daar een toiletgebouw en keukenfaciliteiten en organiseerden activiteiten met de schoolkinderen.

Maart 2020:  Orrapin maakt een toegewijde, degelijke, indruk. Zij heeft het eerste semester veel tijd besteed aan de introductie van andere studenten. Het is één van de weinige vrouwelijke studenten die aan de Bèta kant studeert. Gezien de complexiteit van haar studie/vakken was het voor de commissie ook hier lastig om er precies achter te komen wat ze doet. Maar het komt tenminste neer op technische calculaties en specificaties opstellen voor de bouw van machines en productielijnen in de auto-industrie, het managen van productielijnen in de fabriek en kwaliteitscontroles van productielijnen ontwikkelen. Volgend jaar gaat ze stage lopen in een autofabriek en extra werken aan het vak statistiek omdat ze dit erg moeilijk vindt.


NUTTIDA

 

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Voedingsdeskundige worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-18) :  3269 euro voor  in 2017-2021, mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het “Fonds Taube”via kerk De Regenboog van de Protestantse Gemeente Nuenen.

Klik hier  of op de foto van Nuttida voor meer informatie over de achtergrond van de ondersteuning.

Status/Resultaat: 

December 2017: Nuttida vindt haar studierichting erg leuk, met tal van interessante vakken. Er zijn ruim 200 studenten in haar groep. Haar gemiddelde over het eerste semester is 3,81. Ze koos scheikunde en biologie als extra vakken. Ze is erg blij met de financiele ondersteuning die ze aan het begin van elke maand van Talent ontvangt. Indien dat soms nodig is, kan haar familie bijspringen.

Oktober 2018: Nuttida is nu in haar tweede studiejaar.  Dit semester is moeilijker dan vorig jaar.  Ze volgt de volgende vakken: fysics, statistics, micro-biology, organic chemistry, English, en grondbeginselen van tuinbouw.  Ze doet ook veel praktijkervaring op. De  midterm tests zijn voorbij; ze behaalde goede cijfers, gemiddeld 3.2.  Ze is nu ingedeeld in de groep ornamental horticulture.  Ze woont in de dormitory van de universiteit.  Iedere week op vrijdag volgt haar groep farming practice. Iedere student heeft een eigen stukje grond toegewezen gekregen.  Ze moet de bodem klaarmaken, zaaien, mest geven, en zorgen voor haar eigen planten.

Januari 2019: Nuttida is nu aan het eind van het eerste semester van het tweede studiejaar. Zij is nog steeds enthousiast over de studie en ze heeft goede cijfers: 3.52 (maximaal 4).

Maart 2020: Nuttida is nu aan het eind van het eerste semester van het tweede studiejaar.  Haar studie gaat goed. Zij is nog steeds enthousiast over de studie, ze heeft al veel basiskennis opgedaan en ze heeft goede cijfers: gemiddeld 3.52 (maximaal 4). Tijdens de afgelopen maanden heeft ze diverse leraren gehad en via dit systeem wordt er een selectie gemaakt voor de leraar waar in het tweede semester mee wordt gewerkt. Ze is erg enthousiast over en verwacht veel van de leraar waar ze in het tweede semester, start 18 november, mee gaat werken. Het accent zal liggen op het vervaardigen van nieuwe, originele soorten planten en dan vooral de orchidee. Dit onderdeel vindt zij het moeilijkst maar ook het meest interessantst. Zij ziet voor haar zelf nog steeds een groot toekomstperspectief en is erg tevreden over de ruime kennis van soorten planten en de specialisatie die zij nu kan voortzetten. Met deze kennis zou zij ook kunnen gaan solliciteren op banen bij overheidsorganisaties.

Oktober 2020: Nuttida zit nu in het laatste studiejaar, zij is nog even enthousiast en haalt uitstekende cijfers.  Zij leert nu over plantenveredeling en alles wat nodig is voor een optimale groei, met als specialisatie bloemen, zoals orchideeën en chrysanten.  Plantenveredeling begint met precisiewerk in het laboratorium en daar is ze erg goed in. Binnenkort gaat ze een  stage van drie maanden doen in een groot bloemzaden bedrijf Aga Agro in de buurt van Chiang Mai, waar ze naast de praktijk van de zadenveredeling ook over de commerciële kant van de zadenhandel hoopt te leren.  Zij verwacht goede mogelijkheden voor het vinden van een baan na het afronden van haar studie.  Eerst bij een van de Agro bedrijven, maar op den duur wil ze een eigen onderneming gaan starten. Mae Jo University is het Wageningen van Thailand en mede daarom zijn er in Chiang Mai en omgeving veel vernieuwende Agro bedrijven gevestigd. Hieronder een berichtje van Nuttida: “Covid 19: Study and work from home: While I was at home teachers will provide jobs online such as bringing a tree with green leaves. put it to experiment with the leaves to become spotted white leaves”.


PREEYAPORN

 

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Tuinbouw deskundige worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-17) :  3269 euro voor  in 2017-2021, mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het “Fonds Taube”via kerk De Regenboog van de Protestantse Gemeente Nuenen.

Klik hier  of op de foto van Preeyaporn voor meer informatie over de achtergrond  van de ondersteuning.

Status/Resultaat: 

December 2017: Preeyaporn vindt dat ze een moeilijke studie heeft gekozen. Centraal op het rooster staat Organische Scheikunde. Daarnaast is er Algemene Scheikunde en Wiskunde. Haar gemiddelde over het eerste semester is 1,83 (max.4,00). Dat magere resultaat heeft ongetwijfeld te maken met de overgang van een middelbare-schoolopleiding naar een universitaire studie. Bovendien was Preeyaporn op school een heel goede leerling, die heel zelfstandig haar eigen weg ging. Nu lukt dat niet goed. We hebben haar geadviseerd om meer met de andere studenten in haar groep van 60 samen te werken, en om daar advies te vragen.

Oktober 2018: Dit jaar gaat de  studie van Preeyaporn beter dan in haar eerste jaar.  Ze moet zich nu concentreren op het onderwerp: Food and Function.  Daarnaast staat English for Scientific purposes op haar programma.  Op dit moment doet ze herexamen in één van de vakken van haar eerste jaar: Chemistry.  Als dat goed gaat zal het cijfer voor haar gemiddelde studie, dat nu nog 1.93 is, waarschijnlijk tot boven de 2 punten stijgen.  Dan komt ze ook weer in aanmerking voor financiele ondersteuning van het Rijk.  Op dit moment worden die kosten betaald door haar moeder en haar oma.  Ze is nu ook betrokken bij activiteiten ter introductie van aankomende studenten.  Preeyaporn woont in een dormitory in de buurt van de universiteit.

Januari 2019: Eind van het eerste semester van het tweede studiejaar.  Preeyaporn vindt de studie moeilijk, veel chemie, ze moet hard studeren, maar het gaat goed en haar cijfers zijn goed. Ze woont nog in de dormitory van de universiteit.

Maart 2020: Preeyaporn is in het najaar van 2019 helaas met haar studie gestopt.


TAWATCHAI

 

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Fysiotherapeut worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-16) :  3000 euro voor  in 2016-2021, mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het “Fonds Taube”via kerk De Regenboog van de Protestantse Gemeente Nuenen.

Klik hier  of op de foto van Tawatchai voor meer informatie over de achtergrond  van de ondersteuning.

Status/Resultaat: 

Januari 2017: Het eerste semester was erg moeilijk  met veel ‘algemene’ vakken.  Vooral scheikunde was zwaar.  Tawatchai’s gemiddelde cijfer is 2,1 (max.4).  Het tweede semester lijkt hem aantrekkelijker, omdat de studie zich nu gaat richten op het menselijk lichaam.  Zijn eerste les op de snijzaal was erg eng, maar nu gaat dat beter.  Hij werkt heel hard, maar hij houdt van studeren. Hij woont in de slaapzaal van de universiteit.  Naast de financiele ondersteuning door PvT krijg hij steun van het Rijk.  Ook zijn moeder draagt bij.  Hij heeft goede studievrienden die elkaar vaak helpen met problemen bij de studie.

December 2017: Tawatchai is nu in zijn tweede studiejaar helemaal gewend aan het universitaire studie-systeem. Bovendien kan hij bij tal van vrienden aankloppen voor nadere toelichting op moeilijke punten in het rooster. Hij is erg tevreden met zijn studierichting. Op dit moment is dat nog helemaal aan theorie gewijd; de praktijk begint volgend studiejaar. Zijn gemiddelde cijfer is nu 3.4 (max.4). Hij woont in de slaapzaal van de Medische faculteit. Die Faculteit geeft hem dit jaar een extra beurs, zodat zijn moeder niet meer hoeft bij te dragen.

Oktober 2018: Na overleg met zijn docenten, heeft Tawatchai besloten om van de traditionele Physical Therapy over te stappen naar Radiologic Technology dat binnen dezelfde studiegroep valt.  De toekomst-perspectieven zijn voor het laatste vak zijn tegenwoordig erg goed.  De ‘overstap’ levert geen tijdsverlies op. Belangrijke vakken dit jaar zijn Basic Medical Radiotechnology, Statistics, Biochemistry en Electronics for Radiology.

Januari 2019: Tawatchai heeft de overstap gemaakt van traditionele Physical therapy naar Radiologic Technology. Hij is net gestart en heeft veel theorielessen samen met 70 andere studenten. Er wordt intensief en goed samengewerkt. Hij is tevreden over de goede begeleiding van de docent. De praktijklessen komen later. Tawatchai is blij met de verandering en het bevalt hem goed.

Maart 2020: Tawatchai heeft de overstap gemaakt van traditionele Physical therapy naar Radiologic Technology. Radiologie is moeilijker, vooral voor wiskunde moet hij hard werken maar het gaat goed en hij is enthousiast. De vakken over bestralingen, isotopen en hoe hij de mensen daarover kan informeren en behandelen straks in de praktijk maken hem erg enthousiast. Hij heeft nog steeds veel theorielessen samen met 70 andere studenten. Er wordt intensief en goed samengewerkt. Hij is tevreden over de goede begeleiding van de docent. De praktijklessen beginnen in december in een van de grotere ziekenhuizen van Chiang Mai, het Suan Dok Hospital. Tawatchai is blij met de verandering en het bevalt hem goed. De studie van Tawatchai blijkt toch een jaar langer te duren (hij stopt in 2021 i.p.v. 2020) door de overstap die hij heeft gemaakt maar dat is geen probleem want hij krijgt het laatste jaar betaald door het ziekenhuis.

Oktober 2020: Eigenlijk zou Tawatchai de afgelopen zomer zijn afgestudeerd. Maar omdat zijn oorspronkelijke studie een jaar langer duurde dan gedacht kon hij ook pas later met Radiologie beginnen.  Er is besloten dat hij langer financieel ondersteund kan worden en nu in 2021 hoopt af te studeren. Tawatchai is erg blij met deze verlenging en het zal zijn kans op het vinden van werk na de studie aanzienlijk verhogen. Hij is nu begonnen met stages, van November tot en met Februari doet hij stages nuclear medicine en radiation therapy in vooraanstaande ziekenhuizen in Bangkok, het Bumrungrad International Hospital en het Ramatibodi Hospital.

 


 

ORRAPAN

Talent/Ambitie: Studie Engels volgen

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-15) : 3000 Euro voor studie engels  in 2016-2020

Klik hier  of op de foto van Orrapan voor meer informatie over de achtergrond  van de ondersteuning.

Status/Resultaat: 

2016: Gestart met de opleiding Engels

Januari 2017: Orrapan had wat moeite met de overgang van een schools opleidings-systeem naar een universitaire aanpak.   Er wordt meer eigen initatief van haar verwacht.  Ze krijgt studieopdrachten die ze op eigen gelegenheid moet uitvoeren.  Maar het lukt haar wel.  Haar gemiddelde cijfer over het eerste semester is 2,7 (max.4).   In het tweede semester zal ze meer zelf kunnen bepalen met welke onderwerpen ze bezig wil zijn.   In de afgelopen vakantie was ze thuis om haar moeder te helpen.  Ook verzorgde met mede-studenten de Kerstviering in een dorpje in de bergen

December 2017: Orrapan zit midden in haar mid-term examens. Ze vindt het erg moeilijk. Vooral algemene Taalkunde is zwaar. Ze heeft 6 Engelse onderwerpen. Als ‘Minor Subject’ koos ze Chinees. Haar gemiddelde cijfer is 2,97. Ze heeft weinig tijd voor zaken buiten haar studie. Maar ze heeft het erg naar haar zin. Ze woont bij haar moeder, op slechts 2 km afstand van de universiteit.

Oktober 2018: Het derde jaar is het moeilijkste van deze studie.  Maar ze geniet ervan.  Een deel van het programma concentreert zich op oude Thaise tradities en architectuur.  Ze maakt veel excursies.  Naast de Engelstalige onderwerpen doet ze 5 Chinese onderwerpen.  Orrapan heeft geen bijbaan; ze concentreert zich volledig op haar studie.

Januari 2019: Eind eerste semester derde jaar: het gaat goed met haar. In het volgende – tweede – semester gaat ze stages lopen in de toerisme sector/ hotels; ze verwacht daar haar Engelse taalvaardigheden in de praktijk te kunnen brengen. Zij heeft inmiddels stages gelopen bij een hotel en op het vliegveld. Haar voorkeur gaat duidelijk uit naar werken in hotels omdat dat kleinschaliger is en ze meer contact heeft met de toeristen. In het volgende – tweede – semester gaat ze meer stages lopen in de toeristensector. Ze heeft een stage gevonden in de toeristische binnenstad van Chiang Mai, ze verwacht daar haar Engelse taalvaardigheden en dienstverlenende capaciteiten in de praktijk te kunnen brengen.

Maart 2020: Orrapan zit nu aan het eind van het eerste semester van het derde jaar: het gaat goed met haar. Zij leert meer Engels dan Chinees. Beide talen kan zij goed gebruiken in de toeristensector. Veel vakken worden op de universiteit ook in het Engels gegeven.  Zij maakt een goede, open en enthousiaste indruk.

Oktober 2020: Orrapan heeft haar studie deze zomer succesvol afgerond: ze is met goede cijfers geslaagd! Zij heeft gelukkig nog wel stage kunnen lopen en dus ervaring kunnen opdoen in de toeristensector. In de commerciële dienstverlenende sector zal zij kans maken op het vinden van een baan. Op het moment dat de toeristensector weer aantrekt zal zij hier ook zeker een baan kunnen vinden. De landencommissie ontving van haar het onderstaande bedankmailtje: “Thank you so much for supporting. It hard to find work now. Because of Covid 19, everything is changed. Thank you for help me. I really thank you. 🙏🙏🙏

 


VOORHEEN ONDERSTEUNDE TALENTEN


1-KUNDAJOT SILILAT

SIRILUK

Talent/Ambitie: Leraar worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-14) : 3300 Euro voor opleiding in 2015-2019

Klik hier  of op de foto van Preeyaporn voor meer informatie over de achtergrond  van de ondersteuning.

Status/Resultaat:

Januari 2016: Siriluk (19)  houdt van Wiskunde.  Daarin wil ze later een baan vinden, bijvoorbeeld als leraar.  Ze is in Augustus begonnen met een studie aan de Maejo Universiteit, Faculty of Mathematics, Bachelor of Science Program in Mathematics.  Ze  geniet van de studie.  Bij studie-problemen helpen de studenten elkaar.  De cijfers van haar eerste semester zijn nog niet beschikbaar. De 500 eerstejaars-studenten van Payap zijn in 12 groepen opgedeeld.  Iedere groep zorgt voor zijn eigen activiteiten.  Kundajot’s groep begint de dag om 5 uur met hardlopen.  Ook de avonden brengen ze samen door op de campus.

Juli 2016: Siriluk heeft het eerste jaar van haar studie Wiskunde aan de Payap Universiteit met succes afgesloten.  Haar gemiddelde cijfer was 2,8 (maximum van 4).  Ze heeft het erg naar haar zin.  Na het eerste jaar in het universiteits-slaapgebouw, moet ze nu zelf voor haar huisvesting zorgen.  Ze zal weldra verhuizen naar een particulier adres in de buurt van de universiteit.   De college-vrije periode werkt ze bij een supermarkt om wat extra zakgeld te verdienen.  Op 1 Augustus start ze haar tweede jaar. Siriluk hoopt in 2019 af te studeren.

Januari 2017: Siriluk is nu op de helft van haar tweede jaar.  Het studierooster geeft haar veel vrije tijd.  Daar is ze erg blij mee, want ze moet ook werken om geld te verdienen.  Ze moet alles zelf betalen, want ze krijgt geen bijdragen van ouders of familie.  De ondersteuning door PvT is dan ook erg welkom.  Ze heeft gekozen voor de studierichting “Applied Mathematics”.  Ze vindt de studie erg moeilijk, maar kan wel meekomen.  Haar gemiddelde cijfer is 2,7 (max.4). Ze woont in het slaapgebouw van de universiteit.

December 2017: Siriluk is begonnen aan het tweede semester van haar derde studiejaar. Ze heeft haar oorspronkelijke plan om later leraar te worden losgelaten. Ze wil verder in de toegepaste wiskunde. ‘Applied mathematics” is veel zwaarder dan de ‘traditionele’ wiskunde, maar door nog harder te werken kan ze alles goed bijhouden. En ze heeft uitstekende docenten. Tot nu hield ze zich bezig met toepassingen van de wiskunde in vooral Thaise verzekeringsbedrijven. Het komend semester zal meer internationaal gericht zijn. Ze zal dan ook stages gaan lopen bij (verzekerings)bedrijven. Haar gemiddelde cijfer is 2.59. Ze woont in een particulier slaapgebouw in de buurt van de universiteit. In het studieprogramma is vanaf het derde jaar geen ruimte meer voor veel sociale activiteiten.

Januari 2019: Siriluk is begonnen aan het tweede semester van het laatste studiejaar. Na haar ervaringen binnen het verzekeringswezen heeft zij toch besloten om weer het onderwijs in te gaan. Zij is tevreden en happy. Zij doet nu een praktijkstage op haar ‘oude’ school in Doi Saket, als teacher Mathematics, tot eind maart.  Na het beëindigen van de studie wil ze leraar wiskunde worden.

Juli 2019: Siriluk is in juli afgestudeerd. Daarna is zij onmiddellijk doorgegaan met studeren om haar lesbevoegdheid te halen. Deze heeft zij in maart 2020 behaald. Zij zal in het nieuwe semester van de school in Doi Saket gaan beginnen met haar werk als leerkracht wiskunde.  Siriluk wil de Talent Foundation hartelijk bedanken voor de steun en mogelijkheden die het haar heeft gegeven om zo ver te komen. Zij zal in de toekomst ook nieuwe studenten willen motiveren en ondersteunen in keuzes voor hun toekomst.

 


1-THINNAKORN NGOENKAM-001

THINNAKORN

Talent/Ambitie: Dokter worden gespecialiseerd in Thai Medicine.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-13) : 3305 Euro voor opleiding in 2015-2019

Klik hier of op de foto van Thinnakorn voor meer informatie over de achtergrond van de ondersteuning.

Status/Resultaat:

Januari 2016: Thinnakorn (19) is erg geinteresseerd in tradionele Thaise geneeskunde.  Hij  studeert nu voor een Bachelor Degree of Thai Traditional Medicine aan het Praboromarajchanok Institute in Phitsanulok.  Hij is erg tevreden over het aangeboden studieprogramma.  Dat bestond dit eerste semester uit meer algemene vakken.  In Januari begint het tweede semester met onderwerpen die op de traditionele praktijk gericht zijn.  Hij woont in de studenten verblijven op de campus.  Hij heeft nog geen cijfers.

Juli 2016: Thinnakorn is erg tevreden over zijn eerste jaar als student Thai Traditional Medicine aan het Praboromarajchanok Institute in Phitsanulok.   Hij vindt het wel zwaar, maar kan goed meekomen.  Hij heeft zijn officiele cijferslijst nog niet onvangen, maar hij denkt dat zijn gemiddelde cijfer 3,3 is (maximum 4,00).  Grote delen van het studieprogramma zijn gereserveerd voor de ‘gebruikelijke’ medische vakken als anatomie, lichaamsfuncties, etc.  Hij leert ook om als volwaardig arts bevallingen te begeleiden en de zorg voor pasgeborenen op zich te nemen. Hij hoopt in 2019 af te studeren.

Januari 2017: Thinnakorn is enkele dagen geleden begonnen aan het tweede semester van zijn tweede studiejaar.   Hij zal nu ondermeer getrained worden in het voeren van gesprekken met patienten.   Hij is erg tevreden over de studie.  Zijn gemiddelde is 3.1 (max.4).  Het is zwaar, vaak met lange dagen, maar hij doet het graag.   Hij woont in het slaapgebouw van het instituut en heeft prettige contacten met zijn mede-studenten.

December 2017: Thinnakorn is erg tevreden over de opzet van zijn opleiding. Het is een goede mix van theorie en praktijk. Hij doet op dit moment zijn midterm-examens en dat gaat goed. Dit jaar staat het contact met patienten centraal. Hij leert de praktijk van de gesprekken tussen dokter en patient, moet assisteren bij bevallingen, bestudeert de samenstelling en werking van traditionele medicijnen, loopt korte stages in ziekenhuizen. Zijn jaargemiddelde is 3.3. Hij woont in de slaapzaal van het instituut.

Mei 2018:  Thinnakorn zit in het laatste jaar van zijn studie, het gaat goed.  Hij heeft vier maanden stages gelopen in een ziekenhuis in Phrae, 4 dagen per week en 1 dag per week stage Public Health.  Hij vond dat heel leuk en leerzaam. Hij is nu als laatste onderdeel van de studie bezig met het voorbereiden van een presentatie over zijn praktische stages. Na beëindigen van de studie wil hij gaan werken en is van plan om na ongeveer twee jaar een Masters opleiding te gaan doen.

juli 2019: Thinnakorn is in juli afgestudeerd. Hij kijkt met tevredenheid terug op zijn studie en zijn eigen ontwikkeling hierin. Hij bedankt de Talent Foundation niet alleen voor de financiële bijdrage die het heeft geleverd, maar ook voor de motivatie die deze steun hem gaf.  Hij gaat zich nu oriënteren op het vinden van een baan.

 


1-Suphanni 2014 2-001

SUPHANNI

Talent/Ambitie: Verpleegkundige worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-12) : 3300 Euro voor opleiding in 2014-2018

Status/Resultaat:

December 2014: Suphanni made a great start with het study.  She was well-received at her new Faculty, started her curriculum according to the schedule.  She allso moved from her home town of Doi Saket to the dormitory of Payap in Chiang Mai. In spite of her very busy study-programme, she finds time to take part in a number of social activities at her University, like dance-performances.

Januari 2015: Suphanni heeft het erg naar haar zijn op Payap University.  En kort verslag van de resultaten van haar eerste semester zijn aan het Bestuur gezonden.

Januari 2016: Suphanni (20) studeert Verpleegkunde aan de Payap Universiteit in Chiang Mai.  Ze is zeer te spreken over zowel de studie zelf als over het leven als student in een grote stad.  Ze woont in het slaapgebouw voor studenten.  Vooal het tweede semester vond ze erg moeilijk, maar ze is er goed doorheen gekomen. Tot nu toe was de studie uitsluitend theorie.  Haar jaargemiddelde is  >3,3<.   Volgend jaar gaat ze stage lopen in een ziekenhuis.

Juli 2016: Suphanni stuurde ons de resultaten van haar studie aan de Faculteit Verpleegkunde van de Universiteit van Payap. Volgens ons doet ze het erg goed.  Haar gemiddelde is 3,25 (uit een maximum van 4,00). Ze is erg tevreden over de samenstelling van het studieprogramma.  Op vrijdag  1 Juli heeft ze het Verpleegsters-kapje ontvangen tijdens een officiele plechtigheid in de Universiteit.

Januari 2017: Suphanni is net begonnen aan het tweede semester van haar derde studiejaar.   Dit semester en ook het hele volgende (laatste) jaar zal ze stages lopen in diverse ziekenhuizen.   Haar gemiddelde is 3,36 (max.4).   Ze ontving onlangs haar verpleegsterskapje, waarmee ze nu officieel kan functioneren als assistant-verpleegkundige.   Inmiddels heeft ze een heel andere kijk op het werk van een  ‘zuster’ gekregen: ze vindt het een zware baan met vreselijk veel verantwoordelijkheid. Maar ze heeft het erg naar haar zin.  Ze heeft 130 jaargenoten, waarvan 7 jongens.

December 2017: Dit jaar bestond voor Suphanni vooral uit een aantal stages. Ze was werkzaam in het ziekenhuis van San Pathong en het McCormick Hospital. Ze ontving vorig jaar haar verpleegsterskapje, zodat ze nu officieel kan functioneren als assistant-verpleegkundige. In McCormick volgde ze ook een cursus in ziekenhuis-management. Aan het begin van 2018 zal ze nog stages lopen in het lokale ziekenhuis in Mae On en in het ziekenhuis van Lampun. Daarna volgt er nog een staatsexamen voor haar officiele ‘nurse licence’. Eind mei zal ze afstuderen. Haar gemiddelde dit jaar was 3.30 (max.4). Na haar studie wil ze gaan werken in het Suan Prueng Hospital, het psychiatrisch ziekenhuis van de stad Chiang Mai.

Klik hier of op de foto van Suphanni voor meer informatie over de achtergrond en voortgang van de ondersteuning.


1-Sudarat 2-001

SUDARAT

Talent/Ambitie: Verpleegkundige worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-11) : 3300 Euro voor opleiding in 2014-2018

Klik hier of op de foto van Sudarat voor meer informatie over de achtergrond van de ondersteuning.

Status/Resultaat:

Januari 2015: Sudarat maakte een voorspoedige start met haar studies in Phitsanulok.  De studie bevalt haar goed.  We krijgen op korte termijn de resultaten van haar eerste semester.

Januari 2016: Sudarat (20) volgt een opleiding tot specialist in Public Health Care.  Deze studie wordt verzorgd door de Universiteit van Phitsanulok en duurt 4 jaar.  Ook zij is erg tevreden met haar keuze.  De opleiding is gericht op voorlichting over de gezondheid van vooral oudere mensen.  Ze deed in dat kader onderzoek in een dorpje waar ze de oudere bewoners interviewde. Een van haar vakken was anatomie, wat ze erg moeilijk vond.  Haar jaargemiddelde is  >3.34<. Ze woont in de slaapzalen voor studenten op de campus.

Juli 2016: Sudarat vertelde ons dat ze erg gelukkig is met haar studie voor “Public Health Specialist” in Phitsanulok.  Het laatste deel van haar tweede jaar werkte ze als stagiair: I’m a trainee at Krok Phra hospital in Nakhonsawan and I have trained from 16 May to 24 June 2016. I am trained about medical prodedure such as Physical examination, Clean wound or suture and give a health education. The important thing is about my grade .I have to apologize that my grade have to send delayed since I will got it after training at hospital. In 2018 hoopt ze haar studie te kunnen beeindigen.

Januari 2017: Sudarat is nu 3de-jaars.  Naast de colleges loopt ze af en toe stage in een ziekenhuis.  Daarbij gaat haar aandacht vooral uit naar milieu-zaken, zoals watervoorziening.  Ook werkt ze soms part-time in het districts-gezondheidscentrum.  Ze is erg tevreden over de studie.  Ze heeft prettige studiegenoten.  Ze woont in het slaapgebouw van de universiteit.  Haar studieresultaten zijn uitstekend.  Haar gemiddelde is 3.8 (max. 4).

December 2017: Dit is het laatste (vierde) studiejaar voor Sudarat. Het opleidingsprogramma aan de Universiteit is klaar. De gemiddelde resultaten over de afgelopen tijd zijn 3.40 (max.4.00). Ze gaat nu 3 maanden praktijk-ervaring opdoen. Daarna moet ze weer terug naar de universiteit om een verslag te maken over haar gehele studie van de afgelopen 4 jaar. Daarover wordt ze geexamineerd. Ze verwacht in Mei af te studeren. Dan gaat ze terug naar haar eigen district Doi Saket, waar ze een baan zal krijgen in één van de Gezondheidscentra in dat district.


1-Thanchanok Muncharoen

THANCHANOK

Talent/Ambitie: Verpleegkundige worden bij spoedeisende hulp post of ambulance

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-10) : 1650 Euro voor opleiding verpleegkundige Spoedeisende Hulp  in 2014-2016

Klik hier of op de foto van Thanchanok voor meer informatie over de achtergrond van de ondersteuning.

Status/Resultaat:

Januari 2015: Thanchanok lijkt goed op haar plaats in haar nieuwe studie. Ook van haar krijgen we op korte termijn de resultaten van haar eerste semester.

Januari 2016: Thanchanok (20) wil graag betrokken zijn bij de medische opvang van slachtoffers van ongelukken.  Ze kwam terecht bij het College for Public Health in Khon Kaen.  Ze geniet van haar opleiding, die 2 jaar duurt.  Het is moeilijk, maar ze kan het aan. Onderdeel van haar opleiding is het meerijden met ambulances, wat ze erg spannend vindt. Haar jaargemiddelde is  >3,1< Ze woont in de studenten-accomodatie op de campus.  In Juni 2016 krijgt ze haar diploma.

Juli 2016: Thanchanok heeft het theoretisch gedeelte van de twee-jarige opleiding in “First Aid Care” afgesloten. Ze is buitengewoon tevreden over de inhoud van haar studie.  Ze is nu als stagiair aan het werk op de Eerste Hulp Afdeling van een ziekenhuis in Bangkok.  Die stage loopt tot het einde van de maand Juli.  Daarna krijgt ze haar diploma met bijbehorende cijferlijst.

Thanchanok is eind juli afgestudeerd.  Ze heeft direct een baan gevonden in het gemeentelijke ziekenhuis van Mae Taeng, ten Noorden van Chiang Mai.  Ze werkt op de Eerste Hulp afdeling.  Onderdeel van haar baan is dat ze met de ambulance van het ziekenhuis mee gaat.  Ze is erg  blij met het werk dat ze doet. Ze heeft haar eigen flat in het ziekenhuis.   Later wil ze wellicht doorstuderen in de weekends. Ze vertelde ons dat ze waarschijnlijk al op 1 augustus aan het werk kan, maar ze weet nog niet waar.

 

 

 

 

Sinds het begin van de activiteiten in Thailand zijn de volgende Talenten ondersteund:

1-DSC01290 klein

PATCHARIN

 

Talent/Ambitie: Tolk vertaler Brimees-Chinees worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-09) : 750 Euro voor opleiding in 2014

Status/Resultaat: Studie afgebroken vanwege persoonlijke omstandigheden.


1-Praison Rudeewasan

PRAISON

 

Talent/Ambitie: autotechnicus worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-07) : 2200 Euro voor opleiding in 2011-2015. De ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de ASML Foundation.

Klik hier of op de foto van Praison voor meer informatie over de achtergrond en voortgang van de ondersteuning.

Status/Resultaat: 

December 2013: Praison has finished his studies with special honours: he was pronounced best student of this year. We recently received an email (in Thai language) from him in which he thanks PvT Foundation and their Thai representatives for the help and support he has received during the past years. He wrote that without this vital help he would never have been able to continue to study after his secondary school.

Januari 2015: Praison volgt colleges op zaterdag en zondag.  Gedurene werkdagen is het trainee bij Toyota in Chiang Mai als onderdeel van zijn studie.  Ook hiji heft het vreselijk druk, maar is buitengewoon tevreden dat PvT hem in staat heeft gesteld om deze vervolg-studie op te pakken.

Januari 2016: Praison (23) volgt de studie voor een Bachelor Degree in Automotive Technology.Hij studeert aan het Chiang Mai Technical college, en hij liep de afgelopen tijd een (verplichte) stage bij een montage-afdeling van Toyota.  Hij is buitengewoon tevreden over zijn studie. Zijn gemiddelde studieresultaat in het afgelopen jaar is > 3 < (uit een maximum van > 4 <). Hij hoopt in April 2016 zijn titel te ontvangen.

December 2016: Praison heeft zijn studie voor een Bachelor Degree in Automotive Technology met succes afgesloten.  Hij ontving zijn diploma op 30 maart j.l.  Blijkens zijn cijferlijst behaalde hij gedurende deze tweejarige studie een gemiddeld cijfer van 3,84 (maximum is 4,00).  Gedurende het laatste deel van deze opleiding liep hij stage bij een grote vestiging van Toyota, hier in Chiang Mai.   Dit bedrijf heeft hem nu in vaste dienst genomen.  Hij ontvangt een prima salaris.  En daarmee wordt zijn droom om ooit voor zijn oude alleenstaande moeder te kunnen zorgen werkelijkheid. Praison schreef ons eerder: Finally I thank you for helping me all the time. If you are not helping me,  I can not study. Begin volgend jaar vindt de officiële uitreiking van de Oorkonde plaats. Talent betaalde voor Praison gedurende 2 jaar het Collegegeld.

Praison is in april 2016 afgestudeerd.  Tijdens de laatste studiejaren liep hij stage bij een vestiging van Toyota in Chiang Mai.  Nu is hij terug gegaan naar zijn eigen stadje in het Noorden, waar zijn moeder woont.  Hij heeft daar een goede baan bij de lokale overheid.  Hij is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle  gemeentelijke vervoermiddelen.  Hij is erg tevreden met dit werk.  Bovendien woont hij nu weer vlakbij zijn oude alleenstaande moeder waarvoor hij nu kan zorgen.  Hij is ook een eigen kapsalon begonnen, waar hij in de avonduren en gedurende het weekend werkt.

 


1-Sawitri 22 2

SAWITRI

 

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Verpleegkundige worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-06) : 4800 Euro voor opleiding in 2011-2015. De ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de Stichting Spoedeisende Hulp voor Kinderen.

Klik hier of op de foto van Sawitri voor meer informatie over de achtergrond  van de ondersteuning

Status/Resultaat:

December 2013: Sawitri recently wrote us: Now I’m practicing at hospital for 7 months.  I’m so tired but my class at hospital is going well. I send you my photo and my practicing schedule. There will be no written results during her practicing time.

Januari 2015: Sawitri loopt zit in haar laatste studiejaar.  Zij loopt stages in verschillende ziekenhuizen in Chiang Mai.  Ze vertelde dat het zwaar was, maar dat ze er veel plezier in had. Ze zal ons waarschuwen wanneer ze gaat afstuderen, in maart wellicht.

Januari 2016: Sawitri (23)  begon in 2011 haar studie Verpleegkunde aan het Boromarajonani College of Nursing in Chiang Mai.  Ze sloot haar studie af in mei.  Ze werkt nu als verpleegster in het Nakornping Hospital in Mae Rim.  Ze is erg tevreden over haar werk en haar omgeving.  En ze is dankbaar voor de financiele steun die ze de afgelopen 4 jaar van PvT mocht ontvangen.

Bijzonderheden: Haar opleiding is betaald uit sponsorgeld van de Stichting Spoedeisende Hulp voor Kinderen.

 


1-Supawadee Leeka

SUPAWADEE

Talent/Ambitie: Studie massacommunicatie volgen.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-04) : 1600 Euro voor opleiding in 2010-2013. De ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de ASML Foundation.

Status/Resultaat:

Juni 2011: Supawadee studies Mass Communication at Rajabhat University in Chiang Mai.  This study should prepare here for a career in the world of broadcasting.  She is very happy with her choice to study Mass Communication, as she thinks that it will prepare her well for her future in Radio and TV. She did rather well during her first year, especially when considering that she had to adept herself to a very different life: after many years at school, she now was relatively on her own at University. Her year average was 2.64 (maximum possible score is 4.00).  Her best subjects were Development of personality for Communication and News Reporting and Interpretation of Current Affairs.  English for Everyday Communication was at the bottom of her list.

Maart 2013: Supawadee will start with het last year on June 01, 2013.

Opleiding succesvol afgerond. Nu werkzaam als communicatie medewerkster.


1-Patcharin graduation

PATCHARIN

Talent/Ambitie: Toeristengids worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-03) : 1400 Euro voor opleiding in 2010-2013. De ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de ASML Foundation.

Status/Resultaat:

Juni 2011: Patcharin studies Chinese Language at Rajabhat University Chiang Mai. The first Semester Patcharin had 3 compulsory subjects on her program: Basic Chinese Language, Listening and Speaking Chinese, and Chinese Pronunciation.  Although the Chinese language is closely related to her mother tongue, Hmong, she found it difficult to get accustomed to all these new subjects.  Her teachers are Thai and mixed Thai/Chinese. In addition to these subjects, she chose English Language, “Thinking and Making Decisions”, and Basic Economy.  Her average for the First year is 3.20. There are 52 students in her class, both Thai and Hill Tribe.  They come from several places in the province of Chiang Mai.

Opleiding succesvol afgerond. Nu werkzaam als toeristengids.


1-Ubolrat 009 2 2

UBONRUT

Talent/Ambitie: Ingenieur worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-02) : 4100 Euro voor opleiding in 2010-2013. De ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de ASML Foundation.

Status/Resultaat:

Juni 2011: Ubolrat studies at King Mongkut University of Technology Thonbury (KMUTT), Bangkok.  Her main subject is Chemical Engineering. Ubolrat had a difficult year.  All textbooks are in English which is completely new to her. Fortunately the teachers speak Thai in the classes. Also the social environment is new to her.  She had always been one of the best pupils in her class in Samoeng.  Now she is in a group of students who belong to the best Chemical students of Thailand.  Most are also very well prepared for their university studies at excellent, often private Matayom schools.  They speak and read English.  Consequently, Ubolrat’s results are not too good: 1.97.  Ubolrat’s view on her Second year, however, is optimistic.  She has befriended two girls in her own class.  They are both from Bangkok, and belong to the best of the whole group.  One of them speaks and reads English with the same ease as Thai.  Both girls have taken Ubolrat under their care.  They are discussing their studies, training together and Ubolrat gets advise about her reading skills.  It is going to be a tough year, but she seems convinced that she can make it.

Juli 2013: As reported earlier Ubolrat had to interupt her studies due to a total “burn-out”. She recently tried to start again with one subject.  Based on the results of this try-out, we will decide in July whether PvT will continue the financial support of this student.

December 2013:  As reported before, Ubonrut restarted her studies in August 2013.  There are no results from tests or examinations yet.   Ubolrat told us several times that she thinks that she is doing fine, and will be able to finish her studies.

December 2014: Opleiding afgebroken wegens persoonlijke omstandigheden.

 


1-Ratchada Phanu 1

RATCHADA

Talent/Ambitie: Verpleegkundige worden

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-01) : 5600 Euro voor opleiding in 2010-2014. De ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de ASML Foundation.

Status/Resultaat:

Juni 2011: Ratchada studies Nursing at the Nursing Faculty of Mae Fah Luang University in Chiang Rai. She had much difficulties at the start of her studies as every subject is in English, and the teachers speak English, also the Thai teachers. Now she is adjusted to this. On the program for the First Trimester: Physics, Chemistry, Biology, IT, English.  Nursing will start in the next summer. Her year average for the first year is 3.34.  Best subjects: Principles of Biology and Thai Language Skills.

Opleiding succesvol afgerond. Nu werkzaam als verpleegkundige.