Malawi is één van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen (alhoewel er inmiddels een aantal mijnbedrijven zeldzame aardmetalen ontdekt hebben en bezig zijn hiervoor de mijnrechten te verkrijgen), het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd.

Bescheiden lichtpuntjes zijn er echter ook. Zo is vooruitgang gemaakt wat betreft de distributie van aidsremmende middelen, worden met een zeker succes pogingen gedaan om Malawi als toeristische bestemming op de kaart te zetten — waarbij met name de uitzonderlijke vogelpopulatie, het Malawimeer en de ongerepte safarigebieden ingezet worden — én zijn hulpverleners steeds meer bezig met duurzame hulp: niet (alleen) voedsel, maar ook educatie van de lokale bevolking inzake voedselvoorziening en ziektepreventie. Een koloniale erfenis is de bewerkelijke maisteelt, die vanwege de noodzaak tot irrigatie geen bepaald gelukkige keuze is voor de lokale omstandigheden. Momenteel wordt ingezet op de omschakeling naar gewassen die betere resultaten opleveren. Dan nog moet aangetekend worden dat Malawi, zoals alle Afrikaanse landen, getroffen werd door de gevolgen van de wereldwijde economische teruggang in het eerste decennium van de 21ste eeuw.

Om talenten in Malawi te ondersteunen is Talent Foundation PvT  in 2018 een samenwerking aangegaan met Stichting Het Goede Doel (  www.het-goede-doel.nl )  die zich richt op kleinschalige ontwikkelingshulp en onderwijsprojecten in Malawi.

 

Landencommissie

Om de talenten die passen bij de doelstellingen van de Talent Foundation PvT te selecteren en ter plaatse te begeleiden is een landencommissie gevormd met leden die betrokken zijn bij de stichting Het Goede Doel en in Nederland en Malawi actief zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De actuele commissieleden zijn (vlnr) Marius de Jong, Ingrid Verhagen,  Saulos Jali, Veronica Kuchikonde.

 

Ondersteunde talenten

CLARENCE

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Opleiding voor timmerman/houtbewerker volgen

Ondersteuning Talent Foundation PvT (M-04) : 3090 Euro periode 2021-2023

Status/Resultaat:

Oktober 2020: Aanvraag goedgekeurd door bestuur.

 


EDWARD

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Studie gezondheidswetenschappen volgen

Ondersteuning Talent Foundation PvT (M-03) : 3110 Euro periode 2021-2023

Status/Resultaat:

Oktober 2020: Aanvraag goedgekeurd door bestuur.


KENNETH

 

 

 

 

 

 

 

Talent/Ambitie: Kippenfokkerij opstarten.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (M-01) : 3150 Euro periode 2018 – 2020, mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van Verdonk Autobedrijven.

Klik hier of op de foto van Kenneth voor meer informatie over zijn achtergrond.

Status/Resultaat: 

Juni 2018: Kenneth is zijn kippenfokkerij met 100 kippen gestart. Een mooie start, zeker als we bedenken dat hij begonnen is met één kip en een geleende haan! Ook heeft hij een grotere nieuwe schuur gebouwd die onderdak kan bieden aan 200 kippen.  Het dak moet er nog wel op, dit zal gebeuren na het vervolg van de financiering van Talent Foundation. Met deze uitbreiding zal Kenneth ook jonge enthousiaste talenten kunnen gaan onderwijzen in het opzetten en runnen van een onderneming.

Juni 2019: Kenneth  leert inmiddels een aantal jongeren het vak van ondernemen. Hij draagt zijn kennis (zonder enige vergoeding daarvoor) over aan andere ambitieuze en getalenteerde jongeren uit de gemeente Ndirande. Tot nu toe heeft hij 3 leerlingen, namelijk James, Dyton en Dedylich. Zijn onderneming is groeiend; de kippen worden naar tevredenheid op de markt verhandeld. Gemiddeld over de laatste maanden worden er ca. 30 kippen per dag verkocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder heeft Kenneth het heel druk met zijn studie en zit volop in de examens. Reden waarom hij weinig thuis is. Gelukkig kan hij het zakendoen overlaten aan Dyton, een van zijn beste studenten. Kenneth zegt hierover: Hello, My name is Kenneth Bickiel a student at Blantyre Institute of Management studying Bussiness Management and due to write my exams this month and the results will be out in September. Since i started recieving the support of from TF my life has greatly changed and i feel that things will continue moving that way. My stocks have greatly improved and am optimistic that more and more improvement will come. So far i have 3 other would be Talents who are learning from me and am sure they too will be great entreprenuers. My wish is that TF considers taking one of them on board for support so that the outreach program can expand. I dont have much but i will talk much after my results are out in September.

Februari 2020: Kenneth doet het goed. Alles verloopt naar planning. Hij heeft zijn diploma behaald in ‘Business Management’ en heeft zich ingeschreven bij een lokale ​​computerschool . Kenneth wil namelijk zijn computervaardigheden verbeteren ten behoeve van een gemakkelijkere communicatie en bedrijfsvoering.Het enige obstakel is dat hij na het afronden van zijn  computercursus een laptop voor zichzelf nodig heeft. De vraag is of hij die een via TF kan krijgen.

September 2020: Ook Kenneth is getroffen door de pandemie.  Hij startte de computerschool maar kon de lessen niet verder volgen vanwege het verbod op sociale bijeenkomsten. Zodra scholen weer opengaan, zal hij zijn studie afmaken. Voor Kenneth was dit een behoorlijke tegenvaller omdat hij zijn computervaardigheden hierdoor niet kon verbeteren. Dit leidde er onder meer toe dat de communicatie met TF (te) beperkt was. Kenneth hoopt dan ook dat hij de computercursus snel weer kan oppakken. De kippenfokkerij loopt wel volledig naar wens, zeker gezien de omstandigheden die er zijn. Voedsel is nodig om te leven,  in die zin gaat zijn handel door. Kenneth slaagt er in om voor het 3e jaar 100 kuikens te fokken. Een goed resultaat, maar niet zoveel als oorspronkelijk gepland. Kenneth is vanwege de risico’s wat terughoudender in zijn bedrijfsvoering en stijgt daarom nu niet uit boven de 100 kippen tegelijk.

November 2020: Saulos (landencommissie Malawi) schrijft d.d. 9 november 2020 de laatste bevindingen over Kenneth. De vertraging die Kenneth opliep door de corona pandemie zorgde ervoor dat hij minder kippen en kuikens had dan gepland. Ook kon hij de studenten de laatste periode niet bieden wat nodig was. Sinds kort heeft hij de opleiding aan 2 studenten hervat. Daarbij heeft hij sinds 2 weken de  computeropleiding weer opgepakt. Verder is het kippenbestand opgehoogd naar 300 volgens de oorspronkelijke opzet. Hiervoor had Kenneth geld gereserveerd op de lokale bankrekening vanuit het TF budget. Kenneth blijkt een goed inzicht te hebben in zakendoen, ook in moeilijker omstandigheden. Hij heeft een levensvatbaar bedrijf weten op te zetten, die zelfs ruimte biedt aan studenten. We mogen tot dusver dan ook heel tevreden zijn over dit – door Verdonk / TF  – gesponsorde talent!

 


ANNE

Talent/Ambitie: Middelbare school afmaken en daarna juridische vervolgopleiding volgen.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (M-02) : 3150 Euro voor 2018 – 2021

Klik hier of op de foto van Anne voor meer informatie over haar achtergrond.

Status/Resultaat: 

Juni 2018: Anne volgt de lessen op haar school en vervolgt volgens planning haar studie na de zomervakantie.

September 2019: Anne has started well and from the remarks of her head teacher it looks she hasn’t changed even one bit, as so far she is completing her final year of secondary school it is our hope that we see wonders coming from this talent in a sense of scoring with flying colours. For the development of the talent as earlier said we need to strengthen our communication module the good communication between all of us will make the whole project succeed.

Hello my name is Anne a form 4 student at Ndirande Hill Secondary School. Ever since i got sponsorship from Talent Foundation my life has completely changed to the better. Before TF my school attendance was rather low. Mostly i could spend my time at the market instead of going to school to look for upkeep money. I knew that this was a threat to my education. Now am eager to go to school without any disturbance and my grades are also ever improving and i believe my results will be positive and i will shine like a star. I thank Talent Foundation for making it possible for me to excel the hiccup of spending the quality education time at the market place and allowing me to use it wisely. So far am just writing my final exams and when i look at how i have prepared i believe i will make it and proceed to the next level of our program. Let us all look forward to my results. Thank you.

Februari 2020: Anne is doing well and it has gone as planned,  she has gone to the school which was planned from the beginning which is Staff Training College for Legal Studies. She has managed to score 20 points in the final exams of secondary school which as far as we see it,  it`s according to plan.  She is a good talent, intelligent and bright so it is wise to give her all the support she needs so that she can achieve her goals.

September 2020:  As we all know about the Corona pandemic which has caused a lot of damage to the world our Talents too has been hit as well .At the moment here in Malawi schools are still closed but hopefully by next month we should have all schools open though the date of schools to open are still not known. This indeed has been a very big setback to almost all the learners in Malawi as learners have stayed quiet a longtime at home and this will have a negative effect to the performance of the learners. Well there not much to report for now as the situation remains stuck.