Malawi is één van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen (alhoewel er inmiddels een aantal mijnbedrijven zeldzame aardmetalen ontdekt hebben en bezig zijn hiervoor de mijnrechten te verkrijgen), het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd.

Bescheiden lichtpuntjes zijn er echter ook. Zo is vooruitgang gemaakt wat betreft de distributie van aidsremmende middelen, worden met een zeker succes pogingen gedaan om Malawi als toeristische bestemming op de kaart te zetten — waarbij met name de uitzonderlijke vogelpopulatie, het Malawimeer en de ongerepte safarigebieden ingezet worden — én zijn hulpverleners steeds meer bezig met duurzame hulp: niet (alleen) voedsel, maar ook educatie van de lokale bevolking inzake voedselvoorziening en ziektepreventie. Een koloniale erfenis is de bewerkelijke maisteelt, die vanwege de noodzaak tot irrigatie geen bepaald gelukkige keuze is voor de lokale omstandigheden. Momenteel wordt ingezet op de omschakeling naar gewassen die betere resultaten opleveren. Dan nog moet aangetekend worden dat Malawi, zoals alle Afrikaanse landen, getroffen werd door de gevolgen van de wereldwijde economische teruggang in het eerste decennium van de 21ste eeuw.

Om talenten in Malawi te ondersteunen is Talent Foundation PvT  in 2018 een samenwerking aangegaan met Stichting Het Goede Doel (  www.het-goede-doel.nl )  die zich richt op kleinschalige ontwikkelingshulp en onderwijsprojecten in Malawi.

 

Landencommissie

Om de talenten die passen bij de doelstellingen van de Talent Foundation PvT te selecteren en ter plaatse te begeleiden is een landencommissie gevormd met leden die betrokken zijn bij de stichting Het Goede Doel en in Nederland en Malawi actief zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De actuele commissieleden zijn (vlnr) Marius de Jong, Ingrid Verhagen,  Saulos Jali, Veronica Kuchikonde.

 

Ondersteunde talenten


KENNETH

Talent/Ambitie: Kippenfokkerij opstarten.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (M-01) : 3150 Euro periode 2018 – 2020

Klik hier of op de foto van Kenneth voor meer informatie over zijn achtergrond.

Status/Resultaat: 

Juni 2018: Kenneth is zijn kippenfokkerij met 100 kippen gestart. Ook heeft hij een grotere nieuwe schuur gebouwd die onderdak kan bieden aan 200 kippen, Het dak moet er nog wel op, dit zal gebeuren na het vervolg van de financiering van Talent Foundation. Met deze uitbreiding zal Kenneth ook jonge enthousiaste talenten kunnen gaan onderwijzen in het opzetten en runnen van een onderneming.


ANNE

Talent/Ambitie: Middelbare school afmaken en daarna juridische vervolgopleiding volgen.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (M-02) : 3150 Euro voor 2018 – 2021

Klik hier of op de foto van Anne voor meer informatie over haar achtergrond.

Status/Resultaat: 

Juni 2018: Anne volgt de lessen op haar school en vervolgt volgens planning haar studie na de zomervakantie


 

Deel op FacebookShare on Facebook