De Talent Foundation PvT  is een CBF en ANBI gecertificeerde “kleine goede doelen” stichting die in 1991 door Yvonne Mulder is opgericht om – in de geest van haar vader Peter van Tilburg (PvT) die haar altijd had gestimuleerd om haar TALENT te ontwikkelen – jonge mensen in kansarme leefomstandigheden te helpen om hun dromen over een betere toekomst waar te maken door ontwikkeling van bij hen aanwezige talenten en ambities. De stichting werkt volledig op basis van vrijwilligers die enerzijds vanuit Nederland als lid van het Bestuur, de Raad van Advies of als Sponsor hun persoonlijke tijd, inspiratie of professionele kennis en mogelijkheden ter beschikking stellen om  middelen voor materiële en financiële ondersteuning  te verwerven en anderzijds door ter plaatse als lid van Landencommissies de TALENTEN in hun lokale omgeving te identificeren en te begeleiden.

Wij ondersteunen  uitsluitend individuele, kansarme jongeren  in die landen / gebieden waar weinig hulp van de overheid verwacht wordt en waar met een relatief klein geldbedrag grote hulp geboden kan worden en waar ter plaatse een duurzame Landencommissie gevormd kan worden.

Klik op de pijltjes links en rechts op de foto’s hierboven voor een overzicht van de actuele leden van het Bestuur, de Raad van Advies en de Landencommissies en kijk op de SPONSOREN pagina voor een overzicht van de mensen en organisaties die op een of andere andere manier het werk van de TALENT Foundation mogelijk maken. De stichting is in 1991 door Yvonne Mulder opgericht onder naam Peter van Tilburg Fonds en destijds vernoemd naar haar vader .

Op de GESCHIEDENIS pagina wordt meer  informatie gegeven over het ontstaan van de stichting.