In een recente editie van FRITS, een leesmagazine voor de regio Eindhoven, werd onlangs een interview met de oprichtster van de Talent Foundation PvT gepubliceerd. Hierin valt te lezen wat Yvonne op haar levensweg allemaal heeft meegemaakt en gedaan en komt ook de inspiratie voor het oprichten van de Talent foundation nog eens in haar eigen woorden aan de orde. Via de volgende link is een kopie van het artikel te lezen.