We hebben aan het begin van het jaar weer een prachtig verslag van de commissie Kenia ontvangen over de voortgang  van de huidige en ontwikkeling van voormalige Talenten in 2019. De vele verhalen geven een goed beeld van hoe uw donaties kunnen leiden tot een structureel betere toekomst van jongeren die daarvoor wel de talenten en ambitie hadden, maar er door een financiële blokkade geen gebruik van konden maken.

Talent Eindverslag Kenia 2019