Sinds 2017 wordt op voordracht van de landencommissies de Peter van Tilburg Award uitgereikt aan een Talent dat het motto van de naamgever: “Ontdek je talenten en gebruik ze maximaal, niet allen voor jezelf, maar ook om anderen op weg te helpen“, in de praktijk heeft laten zien. Hier een samenvatting van de motivatie die de landencommissie Kenia bij zijn voordracht heeft gegeven:

“Shadrack heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een zeer verantwoordelijke jonge man. Hij is nog steeds actief bij het Rode Kruis samen met 30 andere universiteitsstudenten van Masai Mara University. Samen met de dorpsvrijwilligers van het Rode Kruis zijn ze een groep die actief is in Narok county, waar de universiteit staat. Narok is een droog gebied met veel armoede omdat gewassen vaak mislukken. Als het regent hebben zij weer last van overstromingen en alle gevolgen van dien. Het Rode Kruis helpt hier om als er droogte of overstromingen zijn mensen voedsel en dekens uit te delen en eerste opvang van evacués te verzorgen. Shadrack is hier zeer actief in.  In zijn studie is hij bezig met community development en houdt zich bezig met adviezen en begeleiding geven aan gemeenschappen. Hij heeft zijn stage in Elgeyo Marakwet, een streek net zo droog als rond de school in Masai land waar hij onderdeel is van het team dat de gemeenschap ondersteunt. Hier past hij toe wat hij op school leert, en daarmee proberen ze de effecten van de klimaatverandering te herstellen en beperken en de voedselzekerheid te vergoten. Hij heeft deze stage gekozen, omdat zijn werk met het rodekruis de gevolgen van de klimaatverandering in een droog gebied heel schrijnend duidelijk maken. Hij is zo betrokken bij dit werk dat hij nu in zijn stage al gevraagd is om het hele project tot 2023 af te maken. Zijn missie is dat verandering begint bij het individu.
Hij neemt initiatief en laat het goede voorbeeld zien. In Moi’s Bridge zagen wij hem uit eigen initiatief na de regen de openbare weg repareren met zandzakken en zand, zodat de erosie niet verder zou gaan en de weg onbegaanbaar zou worden.” 
De Kenia commissie is van mening dat Shadrack’s activiteiten de laatste 3 jaar de visie van Talent Foundation, dat je na je opleiding ook maatschappelijk actief moet zijn, heeft overtroffen. Hij is nog niet eens klaar met zijn opleiding maar toch al zo actief om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zijn omgeving en als rolmodel en inspirator van jongeren. Hij heeft zijn talenten ontdekt en hij gebruikt ze niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen vooruit te helpen.

Het bestuur heeft dan ook besloten de Peter van Tilburg Award 2019 toe te kennen aan Shadrack. Uit  de voordracht komt naar voren hoe hij op een eigen en bijzondere manier zijn talenten belangeloos inzet voor anderen. Het bestuur is daar enthousiast over en vindt zijn bijdrage aan de gemeenschap volledig aansluiten bij onze filosofie. Wij zien in hem een inspirerend voorbeeld.

Hieronder foto’s van de uitreiking door de commissieleden ter plaatse in bijzijn van Shadracks trotse familie.