Sinds 2016 wordt op initiatief van onze oprichtster Yvonne Mulder  jaarlijks op voordracht van de landencommissies de Peter van Tilburg Award toegekend aan het talent dat zich –  in de geest van haar vader en naamgever van de award – het meest heeft gemanifesteerd door het eigen talent te ontwikkelen maar ook anderen te helpen zich te kunnen verbeteren. De PvT Talent Award 2018 is toegekend aan Gilbert Kosgei in Kenia.

 

Hieronder de voordracht van de landencommissie Kenia op grond waarvan het bestuur de keus op Gilbert heeft laten vallen.

Gilbert heeft een HBO opleiding agricultural officer gevolgd aan de polytechnic in Eldoret en is eind 2017 afgestudeerd. Hij komt uit een zeer arm gezin en is daardoor extra gemotiveerd om zijn kennis te delen met boeren die in dezelfde omstandigheden als zijn ouders verkeren. Daarom is hij als vrijwillig extension officer gaan werken bij de Moi’s Bridge county en kan zo zijn
kennis met de gemeenschap te delen, waarbij hij de boeren in zijn eigen gebied in eigen taal adviezen geeft om hun land effectiever te verbouwen en plantenziekten te voorkomen en bestrijden. Moi’s Bridge is grotendeels boerenland. De meeste mensen hebben geen baan maar wel een klein stuk grond, waarop ze gewassen verbouwen. Juist voor deze kleine boeren zonder veel scholing is het een grote uitdaging om hun stuk land maximaal te benutten en de productie te verhogen. Een extension officer geeft scholing en adviezen aan groepen boeren en verzorgt begrijpelijke
informatie. In de landbouw is er steeds weer nieuwe kennis en zijn er nieuwe inzichten over manieren van cultiveren en opkomende gewasziektes. De meeste boeren hebben geen TV of internet of krant en en zijn vaak afhankelijk van de extension officers voor dit soort informatie”.

Van de aan de award verbonden gift van 100 euro die hij persoonlijk mocht besteden heeft hij 2 schapen gekocht. Met de 150 euro aanvullende bijdrage die hij in zijn omgeving kanbesteden gaat hij maiszaden en kunstmest kopen om enkele boeren in de omgeving de kans te bieden op een betere oogst.

Deel op FacebookShare on Facebook