Click on this message and follow the LINK for English video.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Talent Foundation heeft onze oprichtster Yvonne Mulder in 2016 het initiatief genomen om jaarlijks de Peter van Tilburg Award uit te reiken aan het Talent dat in het afgelopen jaar het beste voorbeeld is geweest van waar de Talent Foundation voor staat. Op voordracht van de diverse landencommissies heeft het bestuur besloten om de Award voor 2017 toe te kennen aan Ketut Arianta in Indonesië.De Award bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag dat Ketut kan besteden voor verdere ontwikkeling van zijn persoonlijke talent en in de gemeenschap van zijn leefomgeving. Op zondag 28 januari 2018  is de Award tijdens een speciaal hiervoor opgezet programma aan Ketut uitgereikt door commissielid Jos van den Broek. Een videoverslag hiervan is te zien op deze link.

Hieronder tekst uit de voordracht van de commissie en het besluit van het bestuur:

“Ketut studeert  Juridische wetenschappen aan de Ganesha Universiteit van Singaraja, Bali, Indonesië, met als specialiteit internationaal recht. Hij zit momenteel in het laatste semester en volgt de colleges Juridische Kennis en Vaardigheden. Verder neemt het schrijven van zijn scriptie het grootste deel van zijn tijd in beslag. Normaliter is de studieduur tot einde 2019. Maar Ketut  is zo’n intelligente en talentvolle student gebleken dat hij naar verwachting  zijn studie in februari 2018 zal afronden. Naast en tijdens zijn studie is Ketut op diverse manieren actief. In de studentenvereniging van de rechtenstudenten als academisch onderwijs coördinator, maar ook in de Senaat van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen als penningmeester.  Hij verwelkomt buitenlandse gasten die voor informatie naar de universiteit komen en neemt deel aan verschillende buitenlandse projecten. Door zijn brede belangstelling en kennis van zaken is hij in het dagelijks leven op de universiteit  intermediair en vraagbaak voor studenten en docenten. En tenslotte, in zijn eigen woonplaats geeft hij Engelse les aan de kinderen. Deze lessen zijn iedere week op zaterdag en zondag.”

Het bestuur ziet in Ketut een inspirerend voorbeeld. We zijn van mening dat we te maken hebben met een bijzonder en heel gemotiveerd talent, met een brede belangstelling en actief en betrokken op diverse gebieden. Hij vervult in zijn omgeving een voorbeeldfunctie. Als je naar de beoordelingscriteria voor de Award kijkt – te weten een (actief of in dit jaar afgerond) talent dat opvallend  bijdraagt aan verbeteringen in zijn of haar gemeenschap, en zo een olievlekwerking creëert – dan voldoet Ketut hier volledig aan. Daarom hebben we besloten Ketut de Peter van Tilburg Award 2017 toe te kennen.

Deel op FacebookShare on Facebook