Op 5 september 2017 overleed Jos Munnik, na een moedig gedragen ziekteproces. Met weemoed staan we stil bij de mooie herinneringen aan Jos, onze grote fan. We zijn heel dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en voor heel veel anderen betekend heeft. Begin 2000 leerden we Jos kennen als vriend van de Talent Foundation, toen nog onder de naam Stichting Peter van Tilburg Fonds. Hij was meteen enthousiast, betrokken en bracht nieuwe sponsoren aan.

In bijgaande opname tijdens ons laatste benefietconcert, vertelde hij dat hij samen met zijn echtgenote Amanda projecten in Argentinië bezocht. Hij was altijd bereid om met ons als bestuur mee te denken. We hebben hem leren kennen als een trouwe, innemende, enthousiaste, veelzijdige, creatieve en energieke doener. En wat hij deed, deed hij goed!  Zo organiseerde hij, toen hij hoorde dat ons talent Luciano Falcon met het Tango Ensemble Astillero naar Amsterdam kwam, samen met Eva Dorsteen en medewerkers vanuit zijn bedrijf geheel belangeloos een prachtig benefietconcert in het Tropentheater. Dit concert waar hij heel veel zakenrelaties voor warm maakte, leverde vele duizenden euro’s op voor de Talent foundation PvT. Afstand om vanuit Noord Holland naar het zuiden te rijden, als we iets te vieren hadden of een benefiet activiteit organiseerden, speelde geen rol. Als hun agenda het toeliet waren Amanda en hij erbij.

5 februari j.l. hield hij op ons benefietconcert met Duo Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal bij Piet Hein Eek nog zo’n levendig verhaal over zijn ervaringen met de Talent foundation PvT. Zijn optreden heeft heel indruk gemaakt en kunt u zien door te klikken op de volgende LINK.

De herinneringen aan zijn inspiratie en optimisme blijven we koesteren.

 

Dag Leeuw, dag Olifant, dag Jos…

 

Deel op FacebookShare on Facebook