Hurkmans Groep heeft in de periode 2013-2015 Alfred in Kenia ondersteund om een bouwkunde opleiding te kunnen volgen. Op basis van zijn deelcertificaten werkt Alfred daardoor inmiddels  als aannemer in de huizen- /-wegenbouw en heeft voldoende werk om in zijn levensonderhoud en dat van de familie te voorzien. Afhankelijk van de hoeveelheid werk heeft hij daarbij diverse extra mensen in dienst.

Recent heeft Kevin in Kenia het voorbeeld van  Alfred gevolgd en is Hurkmans Groep opnieuw bereid gevonden om de kosten van zijn opleiding bouwkunde volledig te sponsoren. Wederom een geweldige bijdrage die nu Kevin in staat stelt om zijn talent te ontwikkelen en zijn droom voor een beter toekomst voor hemzelf en zijn omgeving te verwezenlijken.