Tom en Elisabeth Hendriks zijn deze zomer op bezoek geweest bij hun familie in Kenia en hebben daarbij weer een groot aantal van de door de Talent Foundation PvT ondersteunde talenten kunnen ontmoeten. Alle indrukken over de stand van zaken en de plannen en verwachtingen voor de toekomst zijn weer prachtig samengebracht in een halfjaarverslag 2019 dat via de volgende link is de downloaden.  Talent verslag Kenia medio 2019

We bedanken bij deze gelegenheid graag alle sponsoren en donateurs die mogelijk maken!