De Wereldwinkel in De Hoogstraat 275, Eindhoven had ons laten weten dat de opbrengst van de Vintageweek, die daar van 6-13 oktober 2018 werd georganiseerd, beschikbaar zou worden gesteld voor de Talent Foundation PvT.  Door de verkoop van 2e hands kleding voor 1, 2 of 5 euro is hiermee uiteindelijk een totaalbedrag van 202 Euro  beschikbaar gekomen voor ondersteuning van nieuwe Talenten. De envelop met deze inhoud werd onlangs overhandigd aan onze voorzitter Liesbeth Moerman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn de Wereldwinkel en de vrijwilligers die hier hun inzet voor hebben gepleegd zeer erkentelijk voor deze mooie bijdrage.