Bij de bestuurvergadering van 27 november hebben we afscheid genomen van Raad van Advies lid Peter van Bommel. We zijn Peter zeer erkentelijk  voor zijn jarenlange rol als lid van de Raad van Advies, waarbij we veel baat hebben gehad van zijn financiële inzicht en strategische advies.  Peter verraste ons met de mededeling dat zijn werkgever ASMI bereid is om de Talent Foundation meerjarig te ondersteunen. Een van zijn collega’s, waar we al mee in contact waren over mogelijke sponsoring zal dat op korte termijn nader met ons uitwerken.