Hurkmans Groep heeft Alfred Ngeno in Kenia in de periode 2013-2015 ondersteund om een bouwkunde opleiding te kunnen volgen. Op basis van zijn deelcertificaten werkt Alfred daardoor inmiddels als aannemer in de huizen- /-wegenbouw en heeft voldoende werk om in zijn levensonderhoud en dat van de familie te voorzien. Afhankelijk van de hoeveelheid werk heeft hij daarbij diverse extra mensen in dienst.

In april 2019 is Hurkmans Groep opnieuw bereid gevonden om de kosten van een bouwkunde studie van Kevin in Kenia volledig te sponsoren.