Laatste nieuws

 • Sinds 2016 wordt op initiatief van onze oprichtster Yvonne Mulder  jaarlijks op voordracht van de landencommissies de Peter van Tilburg Award toegekend aan het talent dat zich –  in de geest van haar vader en naamgever van de award – het meest heeft gemanifesteerd door het eigen talent te ontwikkelen maar ook anderen te helpen […]

  LEES VERDER →
 • Onlangs heeft de NTS-Group uit Eindhoven besloten de Talent Foundation als sponsor te ondersteunen.  NTS is gevestigd in Eindhoven en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van  systemen en onderdelen voor de hightech industrie. NTS heeft een bijdrage van 1000 Euro beschikbaar gesteld voor de financiering van de door Ian in Kenia gevolgde opleiding Elektronica en […]

  LEES VERDER →
 • De landencommissie Kenia heeft weer een prachtig VERSLAG gemaakt van de voortgang van de aldaar ondersteunde talenten. De individuele verhalen geven gezamenlijk een mooi (voor)beeld van hoe er Talenten ontwikkeld worden op basis van bijdragen van diverse donateurs en sponsoren aan de Talent Foundation PvT. We wensen u veel leesplezier. Klik op dit bericht en […]

  LEES VERDER →
 • Het Jaarverslag en de daarin opgenomen Jaarrekening 2017 en een overzicht van de ontwikkeling van de diverse ondersteunde talenten, landencommissies en de Talent foundation PvT, is onlangs formeel vastgesteld en goedgekeurd. U kunt deze informatie via onderstaande link lezen en desgewenst downloaden. JAARVERSLAG 2017 final vs

  LEES VERDER →
 • De Talent Foundation PvT ondersteunt individuele Talenten. Om te voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving hebben onze werkwijze betreffende de vermelding van gegevens van individuele personen aangepast. Zie ons Privacy Statement als u daar meer over wilt weten.

  LEES VERDER →
 • Piet Hein Eek heeft op basis van zijn eigen Talent de wereld veroverd met zijn specifieke versie van Dutch Design. Klik op deze link om te horen wat hij onder talent verstaat.

  LEES VERDER →
 • Click on this message and follow the LINK for English video. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Talent Foundation heeft onze oprichtster Yvonne Mulder in 2016 het initiatief genomen om jaarlijks de Peter van Tilburg Award uit te reiken aan het Talent dat in het afgelopen jaar het beste voorbeeld is geweest van […]

  LEES VERDER →
 • Op 16 december jl. namen we na 12 jaar afscheid van ons bestuurslid Claartje Fukken die per 1 december is opgevolgd door Lidwien Koopmans die ons eerder als lid van de Raad van Advies heeft geholpen. Het werd een mooie middag en avond in een Kerstsfeervolle omgeving met ruim tijd om terug en vooruit te […]

  LEES VERDER →
 • Op 5 september 2017 overleed Jos Munnik, na een moedig gedragen ziekteproces. Met weemoed staan we stil bij de mooie herinneringen aan Jos, onze grote fan. We zijn heel dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en voor heel veel anderen betekend heeft. Begin 2000 leerden we Jos kennen als vriend van de Talent […]

  LEES VERDER →
 • Via de link in dit bericht kunt u het Jaarverslag en jaarrekening 2016  inzien en desgewenst downloaden. Hierin vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de Talenten die in 2016 werden ondersteund en een overzicht van de hiertoe door de Talent Foundation ondernomen activiteiten.

  LEES VERDER →