Laatste nieuws

 • LaBaCo is in 2010 opgericht door Lawrence Batenburg en verleent onafhankelijke advisering en realisatie op het gebied van materiaal- en product innovatie op basis van polymeerverwerking en coatingtechnologie. LaBaCo is bereid gevonden om de nog benodigde aanvullende sponsoring voor Ian in Kenia te verzorgen. Op basis hiervan is de opleiding Elektronica en Computerkunde van Ian […]

  LEES VERDER →
 • Hurkmans Groep heeft in de periode 2013-2015 Alfred in Kenia ondersteund om een bouwkunde opleiding te kunnen volgen. Op basis van zijn deelcertificaten werkt Alfred daardoor inmiddels  als aannemer in de huizen- /-wegenbouw en heeft voldoende werk om in zijn levensonderhoud en dat van de familie te voorzien. Afhankelijk van de hoeveelheid werk heeft hij […]

  LEES VERDER →
 • MATT | Talent heeft onlangs besloten ons Talent Lydia in Kenia te gaan sponsoren gedurende haar 4-jarige studie om opgeleid te worden tot universitair docent wiskunde en scheikunde. MATT | Talent  begeleidt organisaties om vitaal te worden (of te blijven) in een snel veranderende omgeving, door ruimte te maken voor de ontwikkeling van talenten van […]

  LEES VERDER →
 • De Wereldwinkel in De Hoogstraat 275, Eindhoven had ons laten weten dat de opbrengst van de Vintageweek, die daar van 6-13 oktober 2018 werd georganiseerd, beschikbaar zou worden gesteld voor de Talent Foundation PvT.  Door de verkoop van 2e hands kleding voor 1, 2 of 5 euro is hiermee uiteindelijk een totaalbedrag van 202 Euro  […]

  LEES VERDER →
 •   Met de Kerstdagen en de jaarwisseling in het vooruitzicht wenst het bestuur van Talent foundation iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en Talentvol nieuwjaar! Het is altijd een goede gewoonte om even terug te blikken op het afgelopen jaar. In 2018 hebben we invulling gegeven aan onze wens om het aantal landen, waarin […]

  LEES VERDER →
 • Sinds 2016 wordt op initiatief van onze oprichtster Yvonne Mulder  jaarlijks op voordracht van de landencommissies de Peter van Tilburg Award toegekend aan het talent dat zich –  in de geest van haar vader en naamgever van de award – het meest heeft gemanifesteerd door het eigen talent te ontwikkelen maar ook anderen te helpen […]

  LEES VERDER →
 • Onlangs heeft de NTS-Group uit Eindhoven besloten de Talent Foundation als sponsor te ondersteunen.  NTS is gevestigd in Eindhoven en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van  systemen en onderdelen voor de hightech industrie. NTS heeft een bijdrage van 1000 Euro beschikbaar gesteld voor de financiering van de door Ian in Kenia gevolgde opleiding Elektronica en […]

  LEES VERDER →
 • De landencommissie Kenia heeft weer een prachtig VERSLAG gemaakt van de voortgang van de aldaar ondersteunde talenten. De individuele verhalen geven gezamenlijk een mooi (voor)beeld van hoe er Talenten ontwikkeld worden op basis van bijdragen van diverse donateurs en sponsoren aan de Talent Foundation PvT. We wensen u veel leesplezier. Klik op dit bericht en […]

  LEES VERDER →
 • Het Jaarverslag en de daarin opgenomen Jaarrekening 2017 en een overzicht van de ontwikkeling van de diverse ondersteunde talenten, landencommissies en de Talent foundation PvT, is onlangs formeel vastgesteld en goedgekeurd. U kunt deze informatie via onderstaande link lezen en desgewenst downloaden. JAARVERSLAG 2017 final vs

  LEES VERDER →
 • De Talent Foundation PvT ondersteunt individuele Talenten. Om te voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving hebben onze werkwijze betreffende de vermelding van gegevens van individuele personen aangepast. Zie ons Privacy Statement als u daar meer over wilt weten.

  LEES VERDER →