Met de steun van de stichting Grace for Victim Children (GfVC , zie www.gfvc.nl voor meer informatie)  zijn in Nepal prachtige projecten uitgevoerd, geleid door de lokale NGO’s. Zij creëren een wereld van verschil in het dagelijks leven van vele straat- en weeskinderen. Ze bieden hen, naast een nieuw thuis, ook een toekomstperspectief door het verzorgen van goed onderwijs en medische hulp. In de periode 2014-2016 heeft de Talent foundation PvT nauw samen gewerkt met deze stichting. Na de aardbevingen op 25 april en 12 mei 2015 is via de stichting GfVC noodhulp verleend, waaraan ook Talent foundation PvT een bijdrage heeft geleverd door extra fondsen te werven. Helaas hebben we daarna moeten ervaren dat het door de grote persoonlijke problemen veroorzaakt door de aardbevingen onvoldoende mogelijk bleef om de activiteiten van de stichting Grace for Victim Children en de daaraan verbonden lokale begeleiding van door de Talent foundation PvT ondersteunde Talenten voort te zetten. Hieronder een overzicht van de succesvolle ondersteuning die in deze korte periode heeft kunnen plaatsvinden.

kaart Nepal

LANDENCOMMISSIE

1-P1020911-001

Voor de selectie en begeleiding van de omdersteunde talenten wass een landencommissie Nepal gevormd. Deze bestond uit Renata van Vulpen-de Mik, Inge van der Stelt (Nederlandse bestuursleden GFVC), en  Nepalese leden Sarmila Gurung, Sukmaya Roka en Suresh Kumar Kati.

 

Ondersteunde Talenten

Sinds de start zijn en worden de hieronder vermelde Talenten financieel ondersteund door de Talent Foundation en ter plaatste begeleid door de commissie. Door op de foto van de Talenten  te klikken kunt u meer informatie over de achtergrond, voortgang en resultaat van de ondersteuning vinden.

1-IMG_0333 (1)-002

SHRISTI

 

Talent/Ambitie: Schoonheidsspecialiste/kapster worden.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (NE-01) : 1460 Euro voor opleiding in 2014-2015

Status/Resultaat:

Maart 2015: Shristi is op 17 juni 2014 begonnen met haar opleiding tot schoonheidsspecialiste aan het ‘Institute of image hair design and beauty care’ in Bhairahawa. Omdat het opleidingsinstituut in Bhairahawa is en Shristi zelf ook in Bhairahawa woont, is ze niet veel tijd kwijt aan reizen. Het eerste jaar is alleen nog theorieles en de laatste 3 maanden bestaat uit praktijkonderwijs. Maar Shristi oefent al wel veel van de theorie uit op Chandra aamaa (de moeder van het kinderhuis) en haar grote zussen in het kinderhuis. Dit tot groot genoegen en ontspanning van moeder en zussen!
Brief van Shristi: I am Shristy Baral from grace from Victim children. I am very thankful to you for your continued support on studies and make my dream come true. I am very happy to attend the only beautician school in Bhairahawa and because of recommendation of my orphanage, I got easy admission. I was selected which had made me easy. Modern Beauty Salon and Training Instituion is very well equipped beautician institution. I am doing well for my basic course and soon I will be upgrade for advance course may be after second semester (depends on the study hours). My second semester will be started on March,2015 I feel fortunate as I am learning what I wanted since my childhood. Thank you very much. Now I have collected many good thoughts for the women in Nepal. I can only go for hair cutting on March in second semester. Now in my basic level, I have done manicure, pedicure, hair style, nail art. Cream bleach. Waxing, threading, lather bleach and face clean-up. I am very thankful to you for accepting my application and sponsor for my beautician school. Your Obedient, Shristy Baral

Eindresultaat: Opleiding succesvol afgerond. Kan op basis hiervan een inkomen verdienen.


 

1-IMG_7020

ELIZA

Talent/Ambitie: Verpleegkundige worden en hiermee hulp bieden in eigen (weeshuis)omgeving.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (NE-02) : 3000 Euro voor opleiding in 2014-2017

Status/Resultaat:

Maart 2015: Eliza heeft begin augustus 2014 met succes haar toelatingsexamen gehaald voor de verpleegkundigen-opleiding aan het Sanjeevani College of Medical Sciences. Eliza heeft van augustus 2014 t/m oktober 2014 theorieles gehad en is toen begonnen aan een praktijkonderdeel van dit eerste lesjaar in het Lumbini Hospital.  Ze maakt lange dagen: Van 08.00 tot 18.00 uur heeft ze college. Ze komt dan tussen 19.00 en 20.00 uur thuis en moet dan nog elke dag zeker 2 uur studeren. Ze zit in een klas met 45 studenten en haalt goede cijfers: Ze zit in de top-10 van haar klas.

Brief van Eliza: Thank you a lot for your encouraging support to make my career as a staff nursing in Lumbini hospital and technical College in Butwal, Rupendehi. I am currently in first year of Nursing. I have passed in all subject in every unit tests. I am very feel easy to study health which I like most. Without talent Foundation, it was impossible to become a nurse and I appreciate for sponsoring for my study. Thank you for sponsoring to be a nurse to me, a girl with less opportunity. Now I am also practicing in the non-medical sector just like bandaging, taking BP and feel heart beat. I am very happy use Stethescope and BP set which makes feel I already become a nurse. From my inner most heart, I am always thankful to you. Waiting to serve poor people soon in near future, Your truly, Eliza Rokka.

December 2015: Door de aardbevingen kon Eliza niet in (de geplande) juli 2015 beginnen aan haar 2e jaar van de verpleegkundigen-opleiding, maar pas maanden later. Ook haar examens zijn allemaal 3 maanden naar achteren verplaatst. Eliza maakt lange dagen: Van 08.00 tot 18.00 uur heeft ze college. Ze komt dan tussen 19.00 en 20.00 uur thuis en moet dan nog elke dag zeker 2 uur studeren. Ze zit in een klas met 45 studenten en haalt goede cijfers: Ze zit nog steeds in de top-10 van haar klas.


 

1-Aliya Tamang 20-001

ALIYA

Talent/Ambitie: Studie hotelmanagement volgen om accountant te kunnen worden in lokaal hotel en hiermee zichzelf en zijn moeder van een inkomen voorzien.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (NE-03) : 3000 Euro voor opleiding in 2015-2018

Status/Resultaat:

December 2015: Door de aardbevingen was er een vertraging van 2 maanden in het Ritz Hospitality Management College. De studenten hebben echter in de afgelopen maanden extra klassen gevolgd, zodat de verloren tijd is ingehaald. Hierdoor heeft Aliya zijn eerste jaar gewoon kunnen afronden op de normale tijd.


1-Amrit

AMRIT

Talent/Ambitie: Studie hotelmanagement volgen om hotelmanager te kunnen worden in lokaal hotel en tehuis voor daklozen te kunnen oprichten om hiermee zichzelf en zijn moeder van een inkomen voorzien.

Ondersteuning Talent Foundation PvT (NE-04) : 3000 Euro voor opleiding in 2015-2018

Status/Resultaat:

December 2015: Door de aardbevingen was er een vertraging van 2 maanden in het Ritz Hospitality Management College. De studenten hebben echter in de afgelopen maanden extra klassen gevolgd, zodat de verloren tijd is ingehaald. Hierdoor heeft Amrit zijn eerste jaar gewoon kunnen afronden op de normale tijd.