Hoe kunt u helpen?

Wanneer u de Stichting TALENT Foundation PvT financieel wilt steunen kan dat door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL45 RABO 0177416610. Elke bijdrage klein of groot is zeer welkom en wordt enorm gewaardeerd!

Mocht U ons voor een periode van 5 jaar achtereenvolgend een bedrag willen schenken, dan  is de donatie fiscaal aftrekbaar omdat de Talent Foundation de zogenaamde ANBI-status is verleend door de belastingdienst. Er is geen minimum bedrag van toepassing en U en wij hoeven daarvoor niet meer naar de notaris. Dit kan  inmiddels eenvoudig tussen u en de Talent Foundation onderling worden vastgelegd op basis van een zogenaamde “Overeenkomst Periodieke gift in geld”.  Het daartoe in te vullen formulier van de belastingdienst  kunt u hier downloaden en  daarna samen met de Talent Foundation invullen  en vastleggen. Op basis van deze overeenkomst is uw gift (groot of klein) jaarlijks aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Neem hieromtrent gerust contact met ons op.

 

ANBI-informatie

Gegevens ANBI registratie

De TALENT FOUNDATION PvT is door de belastingdienst in 2008 geaccepteerd als “Algemeen nut beogende instelling” (ANBI) en kan daardoor gebruikmaken van belastingvoordelen bij erven, schenken en  giften. In het kader van de met ingang van 1 januari 2014 geldende regelgeving voor openbaarmaking van ANBI gegevens treft u hierbij de gegevens aan van de Stichting TALENT Peter van Tilburg.

Naam:

Stichting TALENT Peter van Tilburg

RSIN: 

816065160

Contactgegevens:  

Helmerslaan 63, 5615 JC Eindhoven

Domeinnaam: 

www.talentfoundation.nl

Emailadres: 

info@talentfoundation.nl

Bestuurssamenstelling:  

Het Bestuur bestaat uit 5 leden:
mevr. E.J. (Liesbeth) Moerman – de Groot, voorzitter
T.P.M. (Dick) Koster, secretaris
W.H.A. (Wouter) van der Zandt, penningmeester
mevr. L. M. (Lidwien) Koopmans, bestuurslid
mevr. M. (Marjanne) Goossens – van Wendel de Joode, bestuurslid

Beleidsplan: 

Er wordt jaarlijks een strategiebijeenkomst gehouden waarbij de lange termijn strategie worden besproken en vastgelegd in een beleidsplan dat ook in het jaarverslag is opgenomen.

Het beloningsbeleid:  

De bestuurders van de Talent Foundation en de leden van de landencommissies verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis. Er staat geen enkele materiele beloning tegenover.

De doelstelling: 

Stichting Talent Foundation PvT zet zich in voor individuele kansarme jonge mensen die hard willen werken om hun toekomstperspectieven te verbeteren en hun droom waar willen maken. Deze jonge talenten zijn het voorbeeld in hun directe omgeving en dragen de boodschap uit dat, gebruikmakende van je talent, doelen bereikt kunnen worden met inzet en doorzettingsvermogen. Vervolgens kunnen ze hun ervaring delen met anderen. Talent Foundation PvT  ondersteunt hierbij op twee manieren: enerzijds met een belangrijke financiële bijdrage en anderzijds met intensieve procesbegeleiding uitgevoerd door de landencommissies.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Jaarlijks wordt er een jaarrekening inclusief activiteitenverslag op de website gepubliceerd.

De financiële verantwoording: 

De jaarrekening biedt inzicht in de financiële situatie van het achterliggende jaar conform de richtlijnen van het CBF. In de jaarrekening is een beoordelingsverklaring van de accountant opgenomen.

CBF

De TALENT Foundation PvT is voor wat betreft de werving en besteding van fondsen sinds 2009  gecertificeerd door het Centraal Bureau voor Fondenswerving (CBF) voor Kleine Goede Doelen.

CBF-Logo