De Talent foundation PvT is aangesloten bij de toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op grond van de door het CBF periodiek uitgevoerde controle op de werkwijze en verantwoording is de Talent foundation PvT al sinds vele jaren gecertificeerd als “Erkend Goed Doel” en mogen we het bijbehorende CBF-logo voeren.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Jaarlijks vindt een controle plaats om na te gaan of de Talent foundation PvT nog steeds aan de CBF-eisen voldoet. Elke 3 jaar vindt een meer uitgebreid controle-onderzoek plaats.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het in 2019 ingevoerde CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.  Door op de banner boven aan de pagina te klikken kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.