De Talent foundation PvT is aangesloten bij de toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving. Op grond van de door het CBF periodiek uitgevoerde controle op de werkwijze en verantwoording is de Talent foundation PvT al sinds vele jaren gecertificeerd als “Erkend Goed Doel”.  Jaarlijks vindt een controle plaats om na te gaan of de Talent foundation PvT nog steeds aan de CBF-eisen voldoet. Elke 3 jaar vindt een meer uitgebreid controle-onderzoek plaats. Hieronder het Certificaat dat naar aanleiding van de meest recente “grote” 3-jaarlijkse inspectie is verkregen. Dit is geldig tot 1 juli 2019.