De Talent Foundation PvT is actief  in landen waar jongeren opgroeien in kansarme omstandigheden en waar een Landencommissie van Nederlandse en lokale mensen zorgt voor de selectie en begeleiding van TALENTEN in de leeftijd van 15 – 25 jaar die beschikken over een duidelijke ambitie en een talent op basis waarvan ze een betere toekomst voor zichzelf en hun omgeving kunnen realiseren. De ondersteuning bestaat uit financiële en/of materiële hulp gedurende maximaal 4 jaar en een waarde van maximaal 3000 euro/jaar.  Hiermee kunnen gereedschappen, (muziek)instrumenten, boeken of andere materiële zaken worden aangeschaft en kunnen kosten voor studie en/of levensonderhoud worden vergoed. De commissieleden ter plaatse zien toe op een juiste aanwending van de financiële middelen en de voortgang van de ontwikkeling van de vaardigheden en/of  studieresultaten van het TALENT. De Landencommissies rapporteren 2 keer per jaar over de voortgang van alle ondersteunde TALENTEN en zorgen na afloop voor een schriftelijke evaluatie van het resultaat van de ondersteuning.

Over wat een Talent is kunt u hier horen wat onze sponsor en multitalent Piet-Hein Eek daar bij in gedachten heeft.