De Talent Foundation PvT heeft in haar bestaan wereldwijd talenten ondersteund.  Actuele informatie hieromtrent is te vinden op de pagina TALENTEN.