Monthly Archives: september 2018

  • De landencommissie Kenia heeft weer een prachtig VERSLAG gemaakt van de voortgang van de aldaar ondersteunde talenten. De individuele verhalen geven gezamenlijk een mooi (voor)beeld van hoe er Talenten ontwikkeld worden op basis van bijdragen van diverse donateurs en sponsoren aan de Talent Foundation PvT. We wensen u veel leesplezier. Klik op dit bericht en […]

    LEES VERDER